Poprzednia

ⓘ Indeksacja
Indeksacja
                                     

ⓘ Indeksacja

Indeksacja - system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym, zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej.

Indeksację można również opisać jako przeliczenie wartości określonego parametru np. płacy w oparciu o wskaźnik pokazujący zmianę czynnika wpływającego na wartość tegoż parametru np. inflacji.

                                     

1. Zastosowanie

Indeksację stosuje państwo - np. przy wypłacie emerytur i rent - przy wzroście inflacji wzrasta nominalna wartość świadczenia. Państwo powinno również indeksować granice przedziałów podatkowych. Gdy tego nie robi, obywatele nominalnie zarabiają więcej, ale też "wpadają” w coraz to wyższe przedziały podatkowe, przez co muszą płacić wyższe podatki. Ponadto, gdy państwo nie ideksuje kwoty wolnej od podatku, obywatele realnie płacą coraz większe podatki, ponieważ podstawa opodatkowania się zwiększa.

Indeksację stosują banki - przy wzroście inflacji wzrastają kwoty podlegające zwrotowi. Banki mogą również powiązać kwoty podlegające zwrotowi np. z WIBOR.

Indeksację stosują pracodawcy - indeksacja płac umożliwia dostosowanie zawartych porozumień płacowych do zmienionych warunków wzrost cen spowodowany inflacją

Indeksację stosują towarzystwa ubezpieczeniowe - indeksując składki najczęściej w rocznicę podpisania umowy, zwiększają sumę ubezpieczenia

Indeksacji mogą również podlegać składniki budżetu przy prognozach na kolejne lata. W takim przypadku brany jest przyrost procentowy danej wartości względem okresu poprzedniego.

                                     
  • kapitalizowane z uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego ze sposobu indeksacji lub kapitalizacji danego papieru wartościowego, naliczona na koniec okresu
  • Romanem Dziergwą UAM Opieka nad dawnymi nekropoliami Ostrowa oraz indeksacja grobów. Trzeci numer Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
  • gospodarki i polityki społecznej. Był przewodniczącym grupy roboczej ds. indeksacji i polityki społecznej. W wyborach parlamentarnych w 1989 został wybrany
  • ogólne ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa i niezdolności do pracy, indeksacji korzyści dla osób starszych i Ocalonych do średniej wynagrodzeń, a nie
  • W wyniku porozumień Okrągłego Stołu w lipcu 1989 wprowadzono ustawową indeksację płac równoważącą inflację. W sierpniu uwolniono ceny żywności dotacje
  • również jako Arts Humanities Search indeks cytowań, z abstrakcją i indeksacją dla ponad 1700 czasopism artystycznych i humanistycznych, oraz zakresem
  • bibliotekach. Silniki indeksujące mogą być ponadto rozszerzone o możliwość indeksacji danych znajdujących się w wielu innych, zewnętrznych źródłach danych

Użytkownicy również szukali:

indeksacja sjp, indeksacja ubezpieczenia,

...
...
...