Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Loránda Eötvösa
Uniwersytet Loránda Eötvösa
                                     

ⓘ Uniwersytet Loránda Eötvösa

Uniwersytet Loránda Eötvösa, Uniwersytet Budapeszteński, skrótowiec ELTE – węgierska uczelnia publiczna z siedzibą w Budapeszcie.

Według QS World University Rankings 2010 jest jednym z najlepszych uniwersytetów na Węgrzech znajduje się w czwartej setce najlepszych uczelni na świecie, obok Uniwersytetu Segedyńskiego.

                                     

1. Historia

Uczelnia została założona w 1635 w Nagyszombat przez kardynała Pétera Pázmánya. Początkowo składała się z dwóch wydziałów: teologicznego i filozoficznego. W 1667 powstał Wydział Prawa, a w 1769 Wydział Medycyny. Po reformach edukacyjnych przeprowadzonych przez Marię Teresę uniwersytet został przeniesiony do Budy w 1777, a 1784 do Pesztu.

Od 1921 uczelnia funkcjonowała pod nazwą Uniwersytet Pétera Pázmánya. W 1950 uczelnię zreorganizowano: dotychczasowy Wydział Teologii został odłączony i przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya, zaś pozostałej części nadano imię fizyka Loránda Eötvösa. Wydział Medycyny usamodzielnił się wówczas jako Uniwersytet Medyczny Semmelweisa w Budapeszcie.

                                     

2. Laureaci Nagrody Nobla

  • György von Hevesy – studiował, a następnie wykładał na ELTE
  • Albert Szent-Györgyi – był wykładowcą ELTE w latach 1945–1947
  • John Harsanyi – studiował i uzyskał stopień doktora na ELTE
  • Georg von Békésy – w 1926 uzyskał stopień doktora na ELTE