Poprzednia

ⓘ Kryteria kopenhaskie
Kryteria kopenhaskie
                                     

ⓘ Kryteria kopenhaskie

Kryteria kopenhaskie – zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne i ekonomiczne.

Kryteria polityczne:

  • poszanowanie praw człowieka;
  • istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację;
  • poszanowanie praw mniejszości.
  • rządy prawa;

Kryteria ekonomiczne:

  • istnienie gospodarki rynkowej gotowej sprostać konkurencji i wolnemu rynkowi;
  • zdolność sprostania unii politycznej, gospodarczej i walutowej.
  • zdolność do przyjęcia acquis communautaire ;

Kryteria kopenhaskie znalazły swoje odbicie w traktacie amsterdamskim art. 61 skonsolidowanego TUE oraz w konstytucji europejskiej cz. 1 art. 2 - Wartości Unii, art. 9 - Prawa podstawowe i tytuł VI - Demokratyczne życie Unii oraz w Karcie praw podstawowych.

Postępy każdego z krajów w wykonywaniu kryteriów kopenhaskich były corocznie pod koniec każdego roku oceniane przez Komisję Europejską i podawane w okresowym raporcie.