Poprzednia

ⓘ Cechowanie (kontrola)
                                     

ⓘ Cechowanie (kontrola)

Cechowanie – element kontroli jakości.

Polega na dokładnym sprawdzeniu czy dany produkt spełnia określone normy jakości, a następnie oznakowanie go w nieusuwalny łatwo sposób.

Cechowaniu podlegają zwłaszcza urządzenia pomiarowe stosowane w handlu - np. wagi i odważniki.