Poprzednia

ⓘ Wskaźnik rotacji majątku
                                     

ⓘ Wskaźnik rotacji majątku

Wskaźnik jest definiowany jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem.

W = S A {\displaystyle W={\frac {S}{A}}}

gdzie:

W {\displaystyle W} – wskaźnik rotacji aktywów, S {\displaystyle S} – sprzedaż, A {\displaystyle A} – aktywa ogółem.

Wskaźnik rotacji aktywów pozwala ocenić sprawność wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa, tzn. ocenić w jakim stopniu przyczyniają się one do generowania przychodów ze sprzedaży. Jego wielkość zależy m.in. od:

  • polityki rachunkowości,
  • efektywności sprzedaży.
  • długości cyklu operacyjnego kapitałochłonności,
  • etapu rozwoju przedsiębiorstwa,

Co do zasady przyjmuje się, że im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej. Powinno się go odnosić do referencyjnych wielkości branżowych. Przedsiębiorstwa o niskiej marży zysku rentowności sprzedaży mają zazwyczaj relatywnie wysoki wskaźnik rotacji aktywów, zaś wśród tych o wysokiej marży zysku wskaźnik rotacji aktywów jest odpowiednio mniejszy.