Poprzednia

ⓘ Wskaźnik rotacji środków trwałych
                                     

ⓘ Wskaźnik rotacji środków trwałych

Wskaźnik rotacji środków trwałych – jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami służący do określenia efektywności używania przez przedsiębiorstwo majątku. Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wielkości sprzedaży do środków trwałych netto.

W = S t, {\displaystyle W={\frac {S}{St}},}

gdzie:

W {\displaystyle W} – wskaźnik obrotu środkami trwałymi, S t {\displaystyle St} – środki trwałe, S {\displaystyle S} – sprzedaż.