Poprzednia

ⓘ Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami
                                     

ⓘ Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami

Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami - wskaźniki służące do oceny sprawności zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy:

  • Wskaźnik obrotu zapasami
  • Wskaźnik rotacji środków trwałych
  • Wskaźnik rotacji majątku
  • Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach
  • Wskaźnik cyklu regulowania należności
  • Wskaźnik rotacji należności