Poprzednia

ⓘ Kategoria:Produkcja
                                               

Produkcja

Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to: w aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane procesy pracy. w ujęciu statystycznym: ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów w ekonomii: wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów Produkcja stanowi jeden z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju gospodarki.

                                               

Producent

Producent – podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym idzie maksymalizacja zysków.

                                               

Bezpieczeństwo inherentne

Bezpieczeństwo inherentne – bezpieczeństwo procesów produkcyjnych zaprojektowane jako nieodzowne, nieodłączne i przynależące do niego. Materiały czy procesy inherentne są bezpieczniejsze ponieważ wynika to z ich charakterystyki i nieodłącznych właściwości. Idea ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia oraz zapobieganie wypadkom. Celem jest obniżenie ryzyka niesionego przez proces zmniejszając ilości niebezpiecznych materiałów i procesów co dodatkowo obniżyć może koszty zakładu. Mówiąc obrazowo używanie środków bezpieczeństwa inherentnego jest jak dokładanie kolejnych warstw ochronnych mi ...

                                               

Czynniki produkcji

Czynniki produkcji – wszystkie zasoby materialne lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji dóbr. W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji: praca, kapitał, ziemia. Lista czynników produkcji czasami jest rozszerzana lub skracana w zależności od sposobu opisywania zjawisk ekonomicznych przez danego teoretyka ekonomii. Przykładowo, ekonomista angielski, A. Marshall, za czwarty czynnik uznawał organizację. Ekonomista austriacki, J. Schumpeter, za czwarty czynnik uznawał przedsiębiorczość. We współczesnych analizach ekonomicznych czasami operuje się tylko dwoma czynni ...

                                               

Funkcja Cobba-Douglasa

Funkcja Cobba-Douglasa to funkcyjne przedstawienie zależności produkcji od zasobów pracy i kapitału, często stosowane w ekonomii jako funkcja produkcji. Została sformułowana przez Knuta Wicksella i przetestowana na danych statystycznych przez Paula Douglasa i Charlesa Cobba w 1928. Oryginalnie sformułowana jako funkcja powyższych dwóch zmiennych: F K, L = a K α L β, K, L ⩾ 0, {\displaystyle FK,L=aK^{\alpha }L^{\beta },K,L\geqslant 0,} gdzie: K {\displaystyle K} – nakład kapitału, L {\displaystyle L} – nakład pracy potrzebny do wytworzenia Y = F K, L {\displaystyle Y=FK,L} jednostek produkt ...

                                               

Funkcja produkcji

Funkcja produkcji – w ekonomii funkcja, przy pomocy której bada się zależności zachodzące pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji; przykładami są funkcja produkcji Cobba-Douglasa funkcja produkcji CES Produkcja jest procesem, w którym poprzez kombinację pracy ludzkiej, środków i przedmiotów pracy oraz przy użyciu właściwej technologii powstają nowe dobra, czyli produkty i usługi.

                                               

Simogram

Simogram-to najstarsza metoda do analizy i doskonalenia kursu i synchronizacja ruchów w monotonne pracy i ciągłych procesów pracy ręcznej, opracowanej przez B. F. Gilbertha. Na podstawie analizy filmowej badanych operacji.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...