Poprzednia

ⓘ Kategoria:Efektywność
                                               

Business Motivation Model

Business Motivation Model jest wykorzystywany w architekturze korporacyjnej jako część opisu organizacji. Stanowi schemat i strukturę do dalszego rozwoju, komunikowania i zarządzania wysokopoziomowym planem biznesowym organizacji w uporządkowany sposób. W szczególności BMM: określa, jak wymienione elementy są ze sobą powiązane tj. określa relacje między elementami planu. identyfikuje czynniki które motywują powstanie planu, identyfikuje i definiuje elementy planu oraz

                                               

Doskonalenie procesów biznesowych

Doskonalenie Procesów Biznesowych – jedna z form usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na: określenie klientów przedsiębiorstwa obecnych i pożądanych zdefiniowaniu strategicznych celów przedsiębiorstwa ukierunkowanie przeprojektowanie procesów biznesowych na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów Doskonalenie prowadzi się bez przeprowadzania zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i sposobie jego działania. Kierownictwo musi wypracować wizję "doskonałości przedsiębiorstwa" i przekonać do niej załogę, szczególnie poprzez wsparcie dla zespołów ...

                                               

Efektywność dynamiczna

Efektywność dynamiczna - można wyróżnić dwa rodzaje efektywności dynamicznej: efektywność adaptacyjna i efektywność innowacyjna. Efektywność adaptacyjna to zdolność stopniowego dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Termin ten został wprowadzony przez Alchiana w 1950 roku. Efektywność adaptacyjna oznacza również umiejętność rozpoznawania natury pojawiających się problemów oraz umiejętność ich właściwego rozwiązania. Efektywność innowacyjna to zdolność do wprowadzania innowacji, czyli metod usprawniających produkcję, bądź też zmniejszających jej koszty na przykład poprzez zasto ...

                                               

Efektywność ekonomiczna

Efektywność ekonomiczna – działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Efektywność ekonomiczna w tym podejściu przejawia się w osiąganiu określonego celu przy wykorzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny i najmniej marnotrawny posiadanych zasobów. Termin ten odnosi się zarówno do indywidualnych podmiotów np. przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, jak i do większych agregatów np. sektora przedsiębiorstw, gospodarki całego ...

                                               

Efektywność Kaldora-Hicksa

Efektywność Kaldora-Hicksa jest jedną z metod oceny ekonomicznej efektywności alokacji zasobów. W myśl jej kryteriów rozwiązanie jest efektywne, gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a jednocześnie istnieje sposób kompensacji strat przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego. Jeżeli w danej sytuacji wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe wówczas obecna alokacja jest efektywna w sensie Kaldora-Hicksa. Nazwa metody pochodzi od nazwisk ekonomisty Nicholasa Kaldora oraz laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Johna Hicksa. Efektywno ...

                                               

MEK

MEK – MTM w produkcji jednostkowej i małoseryjnej, jest podsystemem systemu bloków procesowych MTM, opartym na Metodzie Podstawowej MTM-1. System bloków procesowych MEK składa się z systemu czynności podstawowych MEK i systemu czynności standardowych MEK, jakie występują przy czynnościach montażu. Przyporządkowane tym procesom wartości czasów normatywnych charakteryzują się wyższymi wartościami czasu, aniżeli w przypadku metody UAS, oraz są przystosowane dla prac charakteryzujących się brakiem rutyny oraz prac nieprzewidzianych. Wykorzystanie tej metody analizy ruchów elementarnych wspiera ...