Poprzednia

ⓘ PKB realny
PKB realny
                                     

ⓘ PKB realny

Produkt krajowy brutto realny, PKB realny – jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. PKB realny opisuje wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym okresie, na terytorium danego kraju. Liczony jest w cenach stałych rynkowych w okresie bazowym, zmiana cen bieżących nie ma wpływu. PKB realny jest właściwym miernikiem zmian produkcji w czasie, ponieważ zmienia się tylko z powodu zmieniania się rozmiaru fizycznego produkcji krajowej.