Poprzednia

ⓘ Cyrkonia
Cyrkonia
                                     

ⓘ Cyrkonia

Cyrkonia – bezbarwny syntetyczny kamień ozdobny nieposiadający swojego wzorca w przyrodzie. Jest to stabilizowana, regularna modyfikacja dwutlenku cyrkonu.

                                     

1. Właściwości

 • Gęstość: 5.6-6.0
 • Twardość: 8.5
 • Fluorescencja: niekiedy pomarańczowa
 • Dwójłomność: brak
 • Wzór chemiczny: typowa cyrkonia ZrO 2 + ok. 10% mol. Y lub Y 2 O 3 lub ok. 15%mol. CaO – tlenek itru i cyrkonu lub tlenek wapnia i cyrkonu
 • Barwa: zmienna, zależna od domieszek
 • Układ krystalograficzny: regularny
 • Współczynnik załamania światła: 2.15-2.18
 • Dyspersja: 0.058-0.066

Zazwyczaj bezbarwna, ale dodatek domieszek może zmienić jej barwę: cer – na pomarańczowoczerwoną, nikiel – na brązową, chrom – na zieloną, kobalt – na niebieską. Po raz pierwszy pojawiła się w handlu w 1973 r. Na dobre opanowała rynek jubilerski w 1976 r., kiedy to otrzymano ją przy wykorzystaniu metody stapiania czaszowego.

 • Specjalną miedzianą czaszę, w której umieszczano sproszkowany baddeleit i kawałki metalicznego cyrkonu jako topnika oraz stabilizatora w postaci Y 2 O 3, podgrzewano indukcyjnie w atmosferze utleniającej. W temperaturze 2750 °C topił się baddeleyit, a podczas stopniowego schładzania czaszy następowała krystalizacja kryształów.

Przez długi czas uchodziła za najlepszą imitację diamentu, dopóki na rynku nie pojawił się syntetyczny moissanit i diament GE POL.

W zależności od rodzaju i ilości użytego stabilizatora wyróżnia się odmiany:

 • Cubic Z – Diamonit lub Diamondit
 • Cubic Cyrkonia – Djevalit
 • Cubic ZrO 2 – Phianit lub Phyanit
 • Cubic Cyrkonia II – Fianit
 • Dianond –QU – Cyrkonia
 • Cubic ZrO 2 lub ZrO – Shelby
 • CZ – Diconia

Z tych odmian największe zastosowanie ma djevalit odmiana szwajcarska oraz fianit odmiana rosyjska.

                                     

2. Zastosowanie

 • Do wyrobu noży ceramicznych
 • Związek ten wykorzystywany jest również w medycynie – stomatologiczne uzupełnienie stałe na bazie tlenku cyrkonu ZrO 2, podbudowy pod napalanie ceramiką.
 • Do mierzenia pH w wysokich temperaturach na przykład w wodzie w 300 °C.
 • W przemyśle: jako próbnik sondy analizującej ilość tlenu w spalinach gazy w kominie ze względu na możliwość pracy w temperaturach dochodzących do 700 stopni Celsjusza.
 • Ze względu na właściwości optyczne uchodzi za bardzo dobrą imitację diamentu.