Poprzednia

ⓘ Program ABM
                                     

ⓘ Program ABM

Program ABM – program tworzenia subsydiowanych miejsc pracy okresowej, będący jednym z głównych – obok ograniczania siły roboczej i ograniczania liczby zwalnianych pracowników – elementów polityki rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. Promotorami tego rodzaju przedsięwzięć są w większości instytucje publiczne i nienastawione na zysk, które otrzymują subsydia na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnianych bezrobotnych. Subsydia te są wypłacane w zasadzie przez jeden rok, ale w pewnych przypadkach okres subsydiowania może być wydłużony do dwóch lat, a nawet do trzech, pod warunkiem, że pracodawca zagwarantuje stałe zatrudnienie subsydiowanego pracownika w tym okresie.

Warunkiem uzyskania subsydium jest, by projekt realizowany w ramach ABM wykraczał poza obowiązkowe zadania podmiotu zatrudniającego i służył interesowi publicznemu.

Priorytet mają przedsięwzięcia, które:

  • stwarzają perspektywy trwałego zatrudnienia bezrobotnych, mających największe trudności ze znalezieniem pracy.
  • przyczyniają się do polepszenia sytuacji gospodarczej, społecznej i ekologicznej struktury regionu i tym samym do trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy,

Tego rodzaju kryteria mają wyeliminować przedsięwzięcia, które stwarzałyby konkurencję dla prywatnych, niesubsydiowanych małych i średnich przedsiębiorstw.

                                     
  • Air Controller - kontroler naprowadzania lotnictwa na statku powietrznym ABM - Anti - Ballistic Missile - rakieta do zwalczania rakiet balistycznych ABN
  • łącznie szesnaście pocisków Harpoon, osiem kontenerowych wyrzutni Mk 143 ABM Armored Box Launcher z szesnastoma pociskami Tomahawk oraz cztery systemy
  • Binary Screen Font Adobe Software ABK Automatic backup file CorelDRAW ABM Image PALS album file ABR Adobe Brush file for PhotoShop PhotoShop ABS

Użytkownicy również szukali:

...
...
...