Poprzednia

ⓘ Lietuvos Geležinkeliai
Lietuvos Geležinkeliai
                                     

ⓘ Lietuvos Geležinkeliai

Lietuvos Geležinkeliai Koleje Litewskie) – litewski narodowy przewoźnik kolejowy. Przedsiębiorstwo zarządza siecią kolejową o rozstawie 1520 mm jak i 1435 mm ; łącznie 1767.2 km, w tym 1377.2 km linii jednotorowych, 388.3 km linii dwutorowych i 2.1 km linii trójtorowych, 122 km to linie zelektryfikowane. Lietuvos Geležinkeliai dysponuje 68 czynnymi stacjami, na których wykonuje się operacje handlowe.

                                     

1. Struktura organizacyjna

 • UAB Gelsita, Poniewież – spółka napraw infrastruktury
 • UAB Geležinkelio tiesimo centras Centrum Budownictwa Kolejowego, Landwarów, pow. Troki
 • UAB Gelmagis, Šilėnai, Szawle – spółka napraw infrastruktury
 • Geležinkelių infrastruktūros direkcija Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej
 • Krovinių vežimo direkcija Dyrekcja Przewozów Towarowych
 • Keleivių vežimo direkcija Dyrekcja Przewozów Pasażerskich
 • UAB Vilniaus lokomotyvu remonto depas Wileński Zakład Naprawy Lokomotyw, Wilno
 • UAB Gelsauga, Wilno – spółka ochrony kolei

Koleje Litewskie utrzymują też w swojej strukturze Muzeum Kolejnictwa Geležinkelių muziejus.

                                     

2. Siedziba

Kompleks budynków powstał w latach 1860–1914 dla zarządu Kolei Poleskiej Полесская железная дорога; arch. Tadeusz Maria hr. Rostworowski.

Użytkownikami budynków następnie, ułożone w układzie chronologicznym, były m.in.:

 • agenda Kolei Przybałtyckich Прибалтийская железная дорога, Ryga 1963–1992
 • Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 1922–1929
 • Eisenbahnbezirksdirektion Litauen Dyrekcja Rejonowa Kolei Litwa 1943; lub Kowno
 • Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Wilno 1929–1939
 • Dyrekcja Wileńska Kolei Państwowych 1919–1922
 • agenda Północnej Dyrekcji Kolejowej Haupteisenbahndirektion Nord, Ryga 1941
 • Литовская железная дорога Kolej Litewska 1956–1963
 • Lietuvos Geležinkeliai Koleje Litewskie od 1992
 • Kolej Przewozów Wojskowych, Dyrekcja Kolei Wojskowych w Wilnie Militäreisenbahn-Direktion Wilna 1915–
 • Литовская железная дорога Kolej Litewska 1940?
 • Литовская железная дорога Kolej Litewska 1944–1953
 • Балтийская железная дорога Kolej Nadbałtycka, Wilno 1940–
 • agenda Kolei Bałtyckich Балтийская железная дорога, Ryga 1953–1956
 • Dowództwo Kolei Wojskowych Litewskich 1919