Poprzednia

ⓘ Wysoczyzna Kłodawska
Wysoczyzna Kłodawska
                                     

ⓘ Wysoczyzna Kłodawska

Wysoczyzna Kłodawska – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce, stanowiący północno-wschodnią część Niziny Południowowielkopolskiej. Region graniczy od północy z Pojezierzem Kujawskim, od południowego zachodu z Kotliną Kolską a od południowego wschodu z Równiną Kutnowską. Wysoczyzna Kłodawska leży na pograniczu czterech województw: wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Wysoczyzna jest krajobrazowo monotonną morenową równiną denudacyjną tzw. moreny kutnowskie na południowym wschodzie, przez którą przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadem soli kamiennej eksploatacja w Kłodawie. Jest to region o dominującym charakterze rolniczym.

Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są Kłodawa i Krośniewice, ponadto wsie Grzegorzew, Dąbrowice, Chodów, Łanięta, Osiek Mały, Olszówka i Nowe Ostrowy.