Poprzednia

ⓘ International Standard Industrial Classification
                                     

ⓘ International Standard Industrial Classification

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC – stworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych statystyczna klasyfikacja gospodarcza.

                                     

1. "Operacja 2007"

W roku 2007 Departament Statystyki Narodów Zjednoczonych patronował pracom mającym na celu ujednolicenie statystyk. W wyniku tych prac powstały:

  • NACE Revison 2 - uaktualniona wersja statystyki Unii Europejskiej
  • NAICS - nowa klasyfikacja dla całej Ameryki Północnej: USA, Kanady oraz Meksyku;
  • ISIC Revison 4 - uaktualniona wersja statystyki ISIC ONZ;

Na bazie tych prac nastąpiła również aktualizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności.