Poprzednia

ⓘ Całkowita stopa zwrotu
                                     

ⓘ Całkowita stopa zwrotu

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy – miernik określający całkowitą stopę zwrotu uzyskiwaną przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji danego przedsiębiorstwa w okresie rocznym. Miernik ten znajduje zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw notowanych na rynkach giełdowych.

Wyraża on sumę zysku wynikającą ze zmiany cen akcji danego przedsiębiorstwa oraz wypłaconych dywidend w okresie posiadania akcji przez inwestora, w relacji do wartości tychże akcji z początku danego roku i wyrażany jest w procentach w ujęciu rocznym.

Formułę miernika TSR zaprezentowano poniżej:

T S R = P k − p + C p {\displaystyle TSR={\frac {Pk-Pp+C}{Pp}}}

Gdzie:

Pk – rynkowa cena akcji na koniec danego roku, Pp – rynkowa cena akcji na początku danego roku, C – gotówka wypłacona w danym roku przypadająca na jedną akcję.

Do najważniejszych zalet miernika TSR zalicza się:

  • możliwość wykorzystywania miernika do porównań przedsiębiorstw z różnych branż.
  • prosta formuła oparta o publicznie dostępne dane,
  • brak uzależnienia miernika od wielkości przedsiębiorstwa,
  • połączenie zewnętrznej wycena akcji i wewnętrznej poziom dywidendy perspektywy analizy wartości spółki,

Do najważniejszych wad miernika TSR zalicza się:

  • możliwość zastosowania tego miernika jedynie do spółek notowanych na rynku giełdowym.
  • możliwość zastosowania tego miernika do oceny działalności jedynie na poziomie całego przedsiębiorstwa,