Poprzednia

ⓘ Punkt asekuracyjny
Punkt asekuracyjny
                                     

ⓘ Punkt asekuracyjny

Punkt asekuracyjny – element układu asekuracyjnego instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej.

Przelotowe punkty asekuracyjne, czyli tzw. przeloty, instalowane są wzdłuż drogi wspinaczkowej pokonywanej z asekuracją dolną. Umożliwiają wpięcie do nich z reguły za pośrednictwem karabinka lub ekspresu liny dynamicznej. W razie odpadnięcia, wspinacz zawisa na linie zwieszającej się z ostatnio użytego przelotu o ile ten wytrzyma udar związany z odpadnięciem. W związku z tym odpadnięcie jest tym groźniejsze, im wyżej jest się ponad ostatnim wykorzystanym przelotem, a ściślej, im większy jest współczynnik odpadnięcia związany z ewentualnym lotem.

Stanowiskowy punkt asekuracyjny różni się od przelotu tym, że jest elementem składowym stanowiska – wymagającego z reguły użycia kilku niezależnych punktów asekuracyjnych połączonych liną, taśmą lub łańcuchem stanowiskowym.

                                     

1. Asekuracja stała i własna

Z uwagi na sposób osadzania punktów asekuracyjnych możemy wyróżnić asekurację stałą i własną.

Stałymi punktami asekuracyjnymi mogą być pozostawione w ścianie haki, spity i ringi. Jeśli są one prawidłowo osadzone i nieuszkodzone przez np. korozję, to dają duży stopień pewności, gdyż każdy z nich powinien wytrzymywać obciążenie powyżej 20 kN.

Asekuracja własna wymaga samodzielnego osadzania przelotów i późniejszego ich demontażu. Mogą to być przewleczone przez skalne ucha pętle z taśmy lub repa, a także osadzane w szczelinach skalnych elementy działające na zasadzie wczepu lub klina – w tym: kości, zawiązane na pętlach z liny węzełki, kości mechaniczne – tzw. mechaniki w tym friendy i rozmaite ich pochodne, rury rozporowe Big Bro oraz – coraz rzadziej – haki wbijane na bieżąco podczas wspinaczki.

Wspinaczka z własną asekuracją wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Po pierwsze, pokonując w ten sposób nieznaną sobie drogę nie mamy pewności, czy będą na niej miejsca umożliwiające osadzenie przelotów. Po drugie, osadzony przelot najczęściej działa dobrze tylko przy obciążeniu w wąskim zakresie kątów, przez co może wypaść w wyniku towarzyszących wspinaniu ruchów liny.

                                     

2. Historia

Dawniej jako punktów asekuracyjnych używano głównie haków, jednak ich wbijanie i wyciąganie powodowało systematyczne niszczenie skały. Do ograniczenia roli haków przyczynił się z jednej strony rozwój techniki, umożliwiający produkcję coraz bardziej wyspecjalizowanych odmian friendów i kostek, z drugiej zaś – wzrost popularności wspinania sportowego i coraz większa liczba dróg wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.

                                     
  • III do VI.1 w skali krakowskiej. Cztery z nich mają zamontowane punkty asekuracyjne 3 4 ringi i stanowiska zjazdowe lub haki zjazdowe Skały znajdują
  • trudności od V do VI.4 w skali krakowskiej. Wszystkie mają zamontowane punkty asekuracyjne w postaci 3 6 ringów i ringi zjazdowe lub stanowiska zjazdowe. Paweł
  • STREET. Skały oczyszczono do wspinaczki, zamontowano na nich stałe punkty asekuracyjne tablicę informacyjną z dwoma skałoplanami, ławeczkę i wykonano ziemne
  • od IV do VI.1 w skali krakowskiej. Dwie z nich mają zamontowane punkty asekuracyjne ringi i stanowiska zjazdowe Skały znajdują się na terenie prywatnym
  • II do VI.3 w skali krakowskiej. Pięć z nich jest obite stałymi punktami asekuracyjnymi 3 - 5 ringów i mają stanowiska zjazdowe, dwójkowa jest bez asekuracji
  • do VI.3 w skali krakowskiej. Trzy z nich mają zamontowane stałe punkty asekuracyjne ringi r i stanowiska zjazdowe st Jest też jeden projekt. Rysa
  • większość dróg jest łatwa. Część dróg posiada zamontowane stałe punkty asekuracyjne w postaci ringów r i stanowisk zjazdowych st Fundacja Wspinka
  • III do VI.5 w skali krakowskiej. Cztery z nich są obite stałymi punktami asekuracyjnymi ringi i mają stanowiska zjazdowe. Ściany wspinaczkowe o wystawie

Użytkownicy również szukali:

punkty kotwiczące, stanowisko pajączek, systemy asekuracyjne, szyna asekuracyjna,

...
...
...