Poprzednia

ⓘ Wywrotnica wagonowa
Wywrotnica wagonowa
                                     

ⓘ Wywrotnica wagonowa

Wywrotnica wagonowa to urządzenie przeładunkowe powszechnie stosowane w portach, elektrowniach i na placach składowych do rozładunku materiałów sypkich z wagonów kolejowych.

Typy ze względu na konstrukcję:

  • bębnowa
  • wywrotnice unoszące wagony: stała wieżowa
  • unoszące i przenoszące wagony: wywrotnica mostowo-suwnicowa lub żuraw przenoszący i przechylający wagony
  • dźwigniowa
  • kołyskowa
  • współpracujące z przenośnikami urządzenia wywrotnicowo-przenośnikowe - taśmowce

Ze względu na sposób rozładunku:

  • boczna przechył boczny wagonu
  • czołowa przechył czołowy wagonu