Poprzednia

ⓘ Ożarowice (gmina)
Ożarowice (gmina)
                                     

ⓘ Ożarowice (gmina)

Ożarowice – gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego.

Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego.

Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 5715 osób.

                                     

1. Położenie

Gmina jest położona we wschodniej części powiatu tarnogórskiego. Sąsiaduje z miastem Miasteczko Śląskie oraz gminami: Świerklaniec powiat tarnogórski, Bobrowniki, Mierzęcice i Siewierz powiat będziński, Woźniki powiat lubliniecki oraz Koziegłowy powiat myszkowski.

                                     

2. Historia

Gmina Ożarowice powstała 1.01.1867 w ramach carskiej reformy administracyjnej na ziemiach polskich. Była częścią powiatu będzińskiego wchodzącego w skład guberni piotrkowskiej. Według spisu z 1912 roku do gminy należało 11 wsi: Ożarowice, Tąpkowice, Ossy, Niezdara, Pyrzowice, Celiny, Myszkowice, Wymysłów, Twardowice, Dobieszowice i Rogoźnik.

Po I wojnie światowej gmina znalazła się w powiecie będzińskim należącym do województwa kieleckiego. W roku 1928 składała się z 11 wsi: Ożarowice, Tąpkowice, Niezdara, Ossy, Pyrzowice, Celiny, Sączów, Wymysłów, Myszkowice, Siemonia i Twardowice.

W okresie II wojny światowej teren gminy został włączony do III Rzeszy. 26.11.1939 wraz z całym powiatem będzińskim Landkreis Bendzin został włączony do rejencji katowickiej Regierungsbezirk Kattowitz, która stała się częścią pruskiej prowincji Śląsk Provinz Schlesien. W 1941 z rejencji katowickiej i opolskiej utworzona została prowincja Górny Śląsk Provinz Oberschlesien. W okresie okupacji każda wieś stanowiła odrębną gminę.

W 1945 roku władze przywróciły podział administracyjny sprzed okupacji, z tą różnicą, że gmina znalazła się w granicach województwa śląsko-dąbrowskiego. W 1950 roku zlikwidowano gminę Ożarowice, powołując w jej miejsce gminę Sączów, odłączając jednocześnie od gminy wieś Wymysłów.

W 1954 roku gminy zostały zlikwidowane, a w ich miejsce wprowadzono gromady. Powstała gromada Ożarowice w jej skład weszły Ożarowice i Pyrzowice, gromada Tąpkowice Tąpkowice, Niezdara i Ossy, gromada Sączów i Celiny oraz gromada Siemonia Siemonia, Myszkowice i Twardowice.

1.01.1957 roku gromady Ożarowice i Tąpkowice opuściły powiat będziński i zostały włączone do powiatu tarnogórskiego.

1.01.1970 roku do gromady Ożarowice przyłączono wieś Zendek. Zendek od 1866 roku należał do gminy Mierzęcice do 1915 roku gmina Sulików, a następnie do gromady Mierzęcice w powiecie zawierciańskim wydzielonym z powiatu będzińskiego w 1927 roku.

W 1973 roku przywrócono gminy – z gromad Ożarowice i Tąpkowice utworzono jedną gminę Tąpkowice, która znalazła się w granicach powiatu tarnogórskiego. W skład gminy wchodziło 6 wsi: Ożarowice, Pyrzowice, Zendek, Tąpkowice, Ossy i Niezdara.

9.12.1973 do gminy powróciła wieś Celiny z gminy Bobrowniki w powiecie będzińskim.

W 1976 roku zlikwidowane zostały powiaty.

1.01.1997 roku gmina zmieniła nazwę na obowiązującą obecnie – gmina Ożarowice.

W wyniku reformy administracyjnej od 1.01.1999 gmina znalazła się w powiecie tarnogórskim i województwie śląskim.

                                     

3. Miejscowości

Miejscowości leżące na terenie gminy Ożarowice:

 • Celiny sołectwo od 9.12.1973 r.
 • Niezdara sołectwo
 • Ożarowice sołectwo, wieś gminna
 • Ossy sołectwo
 • Tąpkowice sołectwo
 • Pyrzowice sołectwo
 • Zendek sołectwo od 1.01.1970 r.
                                     

4. Zabytki

 • Kościół św. Barbary z XVIII w. w Ożarowicach
 • stanowisko archeologiczne – osada kultury łużyckiej z okresu wczesnego średniowiecza Ożarowice – Opary

źródło: rejestr zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

                                     

5. Edukacja

Gmina Ożarowice posiada sieć publicznych placówek oświatowych składającą się z dwóch przedszkoli oraz trzech szkół podstawowych. Oprócz tego na terenie gminy działają placówki niepubliczne w Pyrzowicach szkoła podstawowa oraz przedszkole.

Przedszkola:

 • Niepubliczne Przedszkole w Pyrzowicach
 • Przedszkole w Ożarowicach
 • Przedszkole w Tąpkowicach

Szkoły podstawowe:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku
 • Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Ożarowicach
                                     

6. Zdrowie

Na terenie gminy działa kilka niepublicznych jednostek służby zdrowia. Podstawową opiekę medyczną w dni powszednie zapewnia NZOZ Promed w Tapkowicach. Opiekę medyczną w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne sprawuje NZOZ Bimed w Tarnowskich Górach.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Latos w Tąpkowicach - stomatologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promed w Tąpkowicach oraz punkt lekarski w Ożarowicach - podstawowa opieka zdrowotna
                                     

7. Kultura i rozrywka

Domy kultury:

 • Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

Biblioteki:

 • Filia biblioteczna nr 2 w Zendku
 • Filia biblioteczna nr 1 w Ożarowicach
 • Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach

Grupy folklorystyczne:

 • Ożarowianki
 • Niezdareczka
 • Pyrzowianki
                                     

8. Komunikacja

Komunikacja publiczna zapewnia połączenia gminy z miastem powiatowym Tarnowskimi Górami i sąsiednimi gminami oraz innymi miastami takimi jak Katowice, Siemianowice, Będzin, Bytom, Siewierz, Radzionków i Wojkowice. Połączenia autobusowe do 31 grudnia 2018 organizowane były przez MZKP Tarnowskie Góry, od 1 stycznia 2019 organizatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. Linie autobusowe przebiegające przez obszar gminy Ożarowice: 17, 53, 85, 103, 105, 107, 119, 179, 225, 246, 283, 625, 646, 717, 738.

                                     

9.1. Transport Drogowy

Gmina Ożarowice ma dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. W listopadzie 2006 oddano do użytku jeden pas drogi ekspresowej S1, łączący Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice z drogą krajową 1 oraz drogą krajową 86 w węźle drogowym Podwarpie. Droga docelowo ma być na tym odcinku dwupasmowa, budowę drugiego pasa rozpoczęto w 2019. W 2012 przedłużono drogę ekspresową S1 od węzła Lotnisko do węzła Pyrzowice łączącego drogę ekspresową S1 z autostradą A1. Oddano też do użytku odcinek autostrady A1 Pyrzowice – Sośnica. Obecnie autostrada A1 od węzła Pyrzowice jest przejezdna do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Trwa budowa odcinka autostrady Pyrzowice – Tuszyn na północ od węzła Pyrzowice. Fragment trasy do Woźnik ma być gotowy do użytku pod koniec 2019 r.

Drogi krajowe:

 • 78

Drogi ekspresowe:

 • S1

Autostrady:

 • A1
                                     

9.2. Transport Kolejowy

Przez obszar gminy przebiegała linia kolejowa nr 182 relacji Tarnowskie Góry – Siewierz – Zawiercie realizująca przez wiele lat przewozy zarówno pasażerskie, jak i towarowe. Istniały tu stacje kolejowe Ożarowice oraz Mierzęcice Zawierciańskie. Obecnie linia czynna jest jedynie na odcinku Siewierz – Zawiercie, odcinek Siewierz – Tarnowskie Góry został w znacznej części rozkradziony, a pozostałości zostały rozebrane przez służby PKP. Budynki stacyjne zostały rozebrane.

Planowana była budowa nowej linii kolejowej łączącej Katowice z Pyrzowicami jednak projekt zawieszono. Obecnie PKP planuje rewitalizację linii Tarnowskie Góry - Zawiercie.

                                     

9.3. Transport Lotniczy

W czasie II wojny światowej w okolicy Zendka powstało lotnisko Luftwaffe Schendeck później Udetfeld. Lotnisko zostało zniszczone podczas wycofywania się Niemców w 1945. Odbudowane przez wojska sowieckie i przekazane wojsku polskiemu stało się zalążkiem współczesnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice.

                                     

10. Gospodarka

Największym przedsiębiorstwem w gminie jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. GTL S.A. zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice. W 2005 na terenach powojskowych w Pyrzowicach utworzono strefę aktywności gospodarczej. Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć handlu detalicznego oraz drobna przedsiębiorczość głównie usługi transportowe. W związku z ograniczonymi zasobami portu lotniczego Katowice-Pyrzowice we wsi Pyrzowice rozwinęły się w ostatnim czasie usługi przeznaczone dla pasażerów – głównie parkingowe i hotelowe. W 2012 roku na teren gminy Ożarowice do Pyrzowic przeniosła swoja siedzibę firma Wichary Technologies Sp. z o.o.

Użytkownicy również szukali:

gmina ożarowice godziny otwarcia, urząd gminy ożarowice godziny otwarcia,

...
...
...