Poprzednia

ⓘ Hipotetyzm
                                     

ⓘ Hipotetyzm

Hipotetyzm – sposób uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych

  • Jeżeli twierdzenie wyprowadzone w ten sposób wnosi coś nowego do teorii, poddaje się je testowi empirycznemu twierdzenie traktuje się jako przewidujące fakty doświadczalne.
  • Mając pewien zbiór konsekwencji bada się, czy nie ma w nim tautologii ew. sprzeczności.
  • Z hipotez wyprowadza się ich konsekwencje logiczne.

Nazwy "hipotetyzm" używa się również dla oznaczenia hipotetycznego falsyfikacjonizmu i wyrafinowanego falsyfikacjonizmu.