Poprzednia

ⓘ Plebiscyt „Przeglądu Sportowego”
                                     

ⓘ Plebiscyt "Przeglądu Sportowego”

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego sportowca roku – plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego sportowca danego roku kalendarzowego w Polsce, wymyślony i organizowany przez redakcję dziennika "Przegląd Sportowy”. Później do organizatorów dołączyły także Telewizja Polsat i Telewizja Polska. W plebiscycie wyłanianych jest 10 najlepszych polskich zawodników, z których jeden zostaje uznany za sportowca roku. Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 1926, a wygrał ją Wacław Kuchar. Plebiscyt nie był organizowany w latach 1939–1947 oraz w 1953. Dziesiątka plebiscytu w 1953 wytypowana została dopiero w 1989 przez grono ekspertów.

Najwięcej razy tytuł sportowca roku zdobyła Justyna Kowalczyk 2009–2013 – 5. O jeden mniej mają Stanisława Walasiewicz 1930 i 1932–1934, Irena Szewińska 1965, 1966, 1974 i 1976 i Adam Małysz 2001–2003 i 2007, a trzy tytuły wywalczyła Otylia Jędrzejczak 2004–2006.

Uroczyste gale laureatów odbywały się w Warszawie oraz w Łodzi Pałac Sportu.

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego” jest drugim najstarszym tego typu konkursem na świecie, po – organizowanym od 1925 – Svenska Dagbladets guldmedalj plebiscycie na najlepszego sportowca roku w Szwecji.

                                     

1. Regulamin

Plebiscyt miał zwykle następującą formułę:

  • sportowiec wytypowany na pierwszym miejscu każdego ważnego kuponu otrzymuje 10 punktów, zawodnik wskazany na pozycji drugiej – 9 punktów, na trzeciej – 8 punktów i tak do lokaty dziesiątej za 1 punkt;
  • specjalnie powołana kapituła – składająca z grona znawców sportu – ustala grupę 30 zawodników, którzy w danym roku kalendarzowym wyróżnili się swymi dokonaniami sportowymi ;
  • po wprowadzeniu możliwości głosowania za pomocą Audiotele i SMS-ów, zawodnik na nazwisko którego wysłano głos otrzymuje 5 punktów.
  • od pierwszego tygodnia listopada do ostatniego tygodnia grudnia – w każdym wydaniu Przeglądu Sportowego i ewentualnie gazet "zaprzyjaźnionych” – drukowane są specjalne kupony, na których czytelnicy mogą oddawać swoje głosy, wybierając 10 nazwisk spośród listy sporządzonej wcześniej przez kapitułę, bądź wpisując nazwiska dowolnego innego sportowca;
  • w tym samym czasie głosować można również telefonicznie – za pomocą systemu Audiotele oraz SMS;
  • końcowe wyniki plebiscytu prezentowane są w pierwszą lub drugą sobotę stycznia, podczas uroczystej gali laureatów – Gali Mistrzów Sportu jej miejsce nie jest stałe i na przestrzeni lat ulegało kilku zmianom;
  • suma punktów – zliczona ze wszystkich ważnych kuponów, które dotrą do siedziby redakcji Przeglądu Sportowego do 3 stycznia oraz ze wszystkich połączeń Audiotele i SMS-ów – daje wynik końcowy danego sportowca;
  • zawodnicy nieznajdujący się w gronie wskazanym przez kapitułę – na których jednak oddawano ważne głosy – mogą ostatecznie zająć miejsce następujące po ostatniej pozycji zawodnika zgłoszonego przez kapitułę, niezależnie od liczby punktów, które zgromadzili tj. lokatę 31, w przypadku gdy kapituła nie powiększy grona swych wybrańców.
  • zawodnikowi z największą liczbą punktów zostaje przyznany tytuł sportowca roku;
  • pozostałe miejsca zajmują kolejno zawodnicy z coraz mniejszą liczbą punktów;