Poprzednia

ⓘ Antoni Wrzosek
Antoni Wrzosek
                                     

ⓘ Antoni Wrzosek

Antoni Wrzosek – geograf, profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizował się w geografii turyzmu.

                                     

1. Życiorys

Antoni Wrzosek był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1933 roku obronił pracę doktorską. Następnie pracował w Instytucie Bałtyckim w Toruniu oraz Gdyni, Katedrze Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1936-1939 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach. Po II wojnie światowej powrócił do pracy w katowickim Instytucie; został wówczas prezesem tamtejszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1947 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie w latach W latach 1947-1948 wraz z Mieczysławem Klimaszewskim opracował polskie nazewnictwo w Sudetach. W 1948 roku habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w latach 1953-1955 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1955 roku powrócił do Krakowa, by objąć kierownictwo Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; funkcję tę pełnił do 1978 roku. Ponadto w latach 1955-1965 kierował Katedrą Geografii Regionalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Antoni Wrzosek był również członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk, któremu przewodniczył w latach 1969-1971. Przyznano mu także członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Oprócz pracy naukowej Antoni Wrzosek działał prężnie w organizacjach turystycznych: Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, a następnie w PTTK. Jako działacz turystyczny otrzymał m.in. legitymację Honorowego Przodownika GOT wraz z odznaką 1969 oraz legitymację "Zasłużony działacz turystyki" 1971. Publikował również liczne artykuły, m.in. w roczniku "Wierchy". Jego przedwojenne publikacje dotyczyły Karpat Wschodnich oraz Tatr, natomiast po wojnie pisał głównie na temat Sudetów i Dolnego Śląska. Opracował również biografie geografów: Ludomira Sawickiego oraz Františka Vitáska.

Zmarł 13 grudnia 1983 w Krakowie. Został pochowany na tamtejszym Cmentarzu Rakowickim 17 grudnia 1983.

                                     

2. Ordery i odznaczenia

 • Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Odznaczenia regionalne województw katowickiego, krakowskiego, opolskiego, Dolnego Śląska
 • Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
                                     

3. Wybrane publikacje

 • Śląsk. Obraz geograficzno-gospodarczy 1948,
 • Województwo wrocławskie 1952,
 • Nowe ziemie Śląska jako teren turystyczny 1946,
 • Turystyka i uzdrowiska na Dolnym Śląsku 1947,
 • Przewodnik po Wrocławiu 1948.
 • Turystyka i uzdrowiska na Śląsku 1948,
 • Ziemia Kłodzka 1949,
                                     
 • Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1985 Tadeusz Wilgat Albania, w: Antoni Wrzosek red. Geografia powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR Państwowe Wydawnictwo
 • Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1985 Tadeusz Wilgat, Albania, w: Antoni Wrzosek red. Geografia powszechna, tom III: Europa bez ZSRR Państwowe
 • Hostyńskie są w znacznej części porośnięte lasem. Antoni Wrzosek Czechosłowacja. W: Antoni Wrzosek red. Geografia Powszechna. T. III. Europa bez ZSRR
 • Bandovce 802 m Predné Bandovce 753 m Buková 709 m. Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek red. Geografia Powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR
 • Kartograficznych, Warszawa - Wrocław 1985 Tadeusz Wilgat Albania, w: Antoni Wrzosek red. Geografia powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR Państwowe Wydawnictwo
 • winorośli, warzyw i owoców. Są też gęsto zaludnione. Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek red. Geografia Powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR
 • Czechosłowacja. Skala 1: 1 000 000, PPWK Warszawa - Wrocław 1983 Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek red. Geografia Powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR
 • Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1985 Tadeusz Wilgat Albania, w: Antoni Wrzosek red. Geografia powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR Państwowe Wydawnictwo
 • Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1985 Tadeusz Wilgat Albania, w: Antoni Wrzosek red. Geografia powszechna. Tom III. Europa bez ZSRR Państwowe Wydawnictwo

Użytkownicy również szukali:

...
...
...