Poprzednia

ⓘ Rezydua
                                     

ⓘ Rezydua

Rezydua – to zjawiska psychiczne, wyobrażenia i przekonania będące wyrazem popędów skłaniających ludzi do określonych zachowań.

Najważniejsze rezydua to te skłaniające człowieka do:

  • uzewnętrzniania swych przeżyć w działaniach,
  • chronienia własnej osoby,
  • obcowania z innymi afiliacji,
  • kombinowania wprowadzania zmian w otoczeniu
  • konserwowania status quo - chronienia tego co jest w danym momencie.

Pochodne rezyduów to derywaty czyli językowa osłona rezyduów, która ma nadawać działaniom jednostek pozory racjonalności. Derywaty to np. idee, ideologie, religie itp.