Poprzednia

ⓘ System Kontroli Eksportu
                                     

ⓘ System Kontroli Eksportu

System Kontroli Eksportu – drugi, po systemie NCTS, ogólnoeuropejski system obsługujący elektronicznie wywozowe zgłoszenia celne. Budowa systemu ECS skupia się przede wszystkim wokół tzw. "domeny wspólnej” – środowiska wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy urzędami celnymi krajów Unii Europejskiej.

System ECS zapewnia elektroniczną wymianę komunikatów w celu zautomatyzowania procedur administracyjnych, dzięki czemu, w konsekwencji, możliwe jest potwierdzanie wywozu dla eksporterów i organów podatkowych za pomocą elektronicznych komunikatów.

System ECS obejmie również wymianę określonych elektronicznych komunikatów pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami celnymi pierwsza faza budowy systemu. Tak zwana "druga faza ECS” to wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej wyprzedzające wysyłanie informacji związanych z bezpieczeństwem i ochroną, zgodnie z rozporządzeniem Komisji: WE nr 1875/2006.

Zgłoszenia wywozowe w systemie ECS są elektronicznymi plikami XML o zdefiniowanym formacie, zawierającymi niezbędne informacje stosownie do wskazanej procedury wywozu. Eksporterzy i zgłaszający będą mogli przesyłać zgłoszenia wywozowe elektronicznie poprzez Internet przez strony WWW lub za pomocą poczty elektronicznej.

W harmonogramie wdrażania systemu ECS przewidziano okres przejściowy, w którym funkcjonować będą zarówno zgłoszenia elektroniczne, jak i papierowe. Od 1 lipca 2009 r. złożenie zgłoszenia w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych, tj. dyskietkach, CD-ROM-ach itp. będzie możliwe tylko w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach w tzw. procedurze awaryjnej. Polska wersja aplikacji obsługującej system ECS, przeznaczonej dla administracji celnej w celu obsługi zgłoszenia wywozowego składanego przez przedsiębiorców polskich lub z innych krajów UE, zapewniać będzie obsługę zgłoszeń wywozowych na granicy lądowej drogowej i kolejowej, morskiej i lotniczej.

                                     

1. Podstawa prawna dla systemu ECS

  • Rozporządzenie WE nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady EWG nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny DZ. U. L 117 z 4.5.2005, str. 13.
  • Rozporządzenie Komisji WE nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie EWG nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny DZ. U. L 360 z 19.12.2006 r., str. 64
                                     

2. Terminy wdrożenia systemu

  • W dniu 31 sierpnia 2007 r. zacznie działać elektroniczna obsługa zgłoszeń celnych w Systemie Kontroli Eksportu składanych przez polskich eksporterów i zgłaszających.
  • Pierwsza faza wdrożenia systemu odbywa się w dwóch etapach.
  • W dniu 28 czerwca 2007 r. został wdrożony pierwszy z nich. Polega na elektronicznej obsłudze przez polskie urzędy celne wyprowadzenia zgłoszeń celnych wywozowych składanych przez eksporterów z innych krajów UE.
  • Druga faza wdrożenia systemu ESC przewidywana jest na dzień 1 lipca 2009 r. Polegać ona ma na całkowitym zastąpieniu zgłoszeń papierowych na formularzu SAD przez zgłoszenie w formie elektronicznej z wyjątkiem procedury awaryjnej.