Poprzednia

ⓘ Poznańska Brygada Obrony Narodowej
Poznańska Brygada Obrony Narodowej
                                     

ⓘ Poznańska Brygada Obrony Narodowej

Poznańska Brygada Obrony Narodowej została sformowana na podstawie rozkazu L.dz. 1601/Tjn.ON.I Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 2 maja 1939 roku na terenie Okręgu Korpusu Nr VII, w terminie do 31 maja 1939 roku.

Dowództwo brygady zostało lokowane w garnizonie Poznań. Pod względem mobilizacji materiałowej było przydzielone do 58 pułku piechoty. Organizatorem i pierwszym dowódcą brygady został kierownik 7 Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, ppłk piech. Kazimierz II Sokołowski. Pod koniec lipca 1939 roku na stanowisko dowódcy brygady został wyznaczony płk piech. Stanisław Siuda.

W skład brygady weszło osiem batalionów ON typu IV:

 • Kościański batalion ON,
 • Opalenicki batalion ON,
 • Rawicki batalion ON,
 • Szamotulski batalion ON
 • Obornicki batalion ON,
 • I Poznański batalion ON,
 • II Poznański batalion ON,
 • Leszczyński batalion ON,

W lipcu 1939 roku dowódca Armii "Poznań”, generał dywizji Tadeusz Kutrzeba podporządkował, pod względem taktycznym, dowódcom wielkich jednostek piechoty i kawalerii wszystkie brygady i bataliony ON znajdujące się w pasie działania armii, a mianowicie:

 • dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii – bataliony: Kościański, Leszczyński i Rawicki ze składu Poznańskiej Brygady ON oraz Koźmiński batalion ON ze składu Kaliskiej Brygady ON;
 • dowódcy 26 Dywizji Piechoty - bataliony: Kcyński, Wągrowiecki i Żniński ze składu Chełmińskiej Brygady ON;
 • dowódcy 14 Dywizji Piechoty - Dowództwo Poznańskiej Brygady ON oraz podległe mu bataliony: Obornicki, Opalenicki, I Poznański, II Poznański i Szamotulski;
 • dowódcy 25 Dywizji Piechoty – dowództwo Kaliskiej Brygady ON z podległymi batalionami: Krotoszyńskim i Ostrowskim.

6 września wieczorem Brygada zaczęła odwrót znad Jeziora Powidzkiego na linię Gopło – Skulsk – Ślesin. Nad Kanał Morzysławski skierowano Zgrupowanie ON "Rudzica” ppłka Junkera, na przedmoście Koło – Zgrupowanie ON "Koło” ppłk. Sabatowskiego. Nakazane rejony osiągnięto w większości dzień później z wyjątkiem jednego batalionu Zgrupowania "Rudzica” oraz 2 batalionów maszerujących z Konina na Koło. 8 września Brygada weszła w skład Armii "Pomorze” gen. Bortnowskiego.

10 września dowódcy Brygady zostały podporządkowane bataliony ON: Kcyński, Wągrowiecki i Żniński oraz 6 batalion strzelców, 67 dywizjon artylerii lekkiej bez 3 baterii i oddział Straży Granicznej podpułkownika Tadeusza Świderskiego. Oddziały te stały się odwodem Brygady, który ulokowano w rejonie Kłodawy. Pozostałe oddziały Brygady stanęły natomiast następująco: pułki ppłk Junkera 2 Pułk ON i ppłk Śliwińskiego 1 Pułk ON cofnęły się na linię od Izbicy po Konstantynów nad Wartą, czterobatalionowy pułk 3 Pułk ON ppłka Sabatowskiego z rejonu Koła na wschodni brzeg Warty, a batalion Straży Granicznej przesłonił linię Neru w rejonie Dąbia. 11 IX wypad ppłk. Sabatowskiego zniszczył w Turku kolumnę zaopatrzeniową Niemców, ściągając część zdobyczy do Koła. 12 IX Brygada nie miała styczności z wrogiem, a o zmierzchu wyruszyła na nową linię osłony Chodecz – Przedecz – Kłodawa – Dąbie, skierowując batalion ON "Oborniki” do odwodu GO gen. Tokarzewskiego.

                                     

1. Organizacja i obsada personalna dowództwa brygady

 • szef sztabu
 • ppłk lek. Mieczysław Michałowicz do 3 IX 1939
 • ppłk dypl. piech. Bohdan Geisler od 6 IX 1939
 • dowódca brygady – płk piech. Stanisław Siuda

Użytkownicy również szukali:

kompania kolarzy,

...
...
...