Poprzednia

ⓘ Droga powiatowa
Droga powiatowa
                                     

ⓘ Droga powiatowa

Droga powiatowa – jedna z czterech kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiąca własność właściwego samorządu powiatowego.

Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów burmistrzów, prezydentów miast gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Drogom powiatowym w Polsce nadaje się jedną z trzech możliwych klas: GP, G lub Z.

Każda droga powiatowa w Polsce posiada indywidualny numer ewidencyjny, składający się z czterech cyfr i jednej litery, stanowiącej wyróżnik województwa, na terenie którego przebiega dana droga. Owe wyróżniki województw to:

 • S – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa śląskiego
 • E – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa łódzkiego
 • Z – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego
 • D – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego
 • T – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego
 • N – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego
 • O – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa opolskiego
 • G – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego
 • R – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego
 • L – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa lubelskiego
 • B – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa podlaskiego
 • C – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
 • K – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa małopolskiego
 • W – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
 • F – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
 • P – dla dróg powiatowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 w Polsce istniało 125 092.3 km dróg powiatowych, z czego 114 712.3 km stanowiły drogi o nawierzchni twardej, a 10 380 km – drogi gruntowe.