Poprzednia

ⓘ 108 (Azja)
                                     

ⓘ 108 (Azja)

108 – liczba, która w Indiach i na Dalekim Wschodzie symbolizuje doskonałość i uważana jest za liczbę świętą albo magiczną.

Liczba ta w matematyce indyjskiej wskazywana jest jako doskonała, gdyż stanowi iloczyn trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do potęgi własnej: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 = 108 {\displaystyle 1^{1}\cdot 2^{2}\cdot 3^{3}=108\;}.

Oto przykłady występowania liczby 108 w różnych tradycjach Wschodu:

                                     

1. W hinduizmie

 • 54 litery alfabetu sanskryckiego, każda ma 2 aspekty – Śiwa, Śakti
 • 108 głównych Upaniszad
 • 4 kwadry Księżyca x 27 nakszatr
 • 108 Gopi partnerek Kryszny
 • 108 świętych miejsc pitha
 • 9 planet w 12 znakach zodiaku
 • rytuał 108 Powitań Słońca w hathajodze
 • 108 paciorków rudrakszy i mali
                                     

2. W buddyzmie

 • 108 splamień, przeszkadzających w osiągnięciu stanu Buddy, które usuwa się dzięki korzystaniu z mali.
 • W buddyjskiej tradycji koreańskiej liczba 108 odpowiada liczbie Buddów i Bodhisattwów. Innym wyjaśnieniem jest to, że istoty ludzkie posiadają 108 rodzajów iluzji, które można odciąć za pomocą różnych praktyk medytacyjnych.
 • 108 doskonałych cech Buddy
 • 108 uderzeń dzwonu gongu na Nowy Rok w japońskich świątyniach
 • 108 tradycyjnych pokłonów
 • 108 Arahatów