Poprzednia

ⓘ Trylogia jakości
                                     

ⓘ Trylogia jakości

Trylogia jakości – koncepcja zarządzania opracowana w 1986 roku przez Josepha Jurana, które powinno składać się z trzech etapów: planowania jakości, kontroli jakości i usprawniania jakości.

  • Usprawnianie jakości obejmuje utworzenie świadomości potrzeby usprawniania, ustalenie celów usprawniania, podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających osiągnięcie założonych celów, zorganizowanie szkoleń, wprowadzenie projektów usuwających problemy, informowanie o osiągniętych postępach, okazywanie uznania dla uzyskiwanych osiągnięć, prezentacja wyników, przechowywanie informacji o wynikach oraz utrzymywanie stopnia działań przez wykonywanie rocznych planów usprawnień.
  • Planowanie jakości obejmuje określenie klienta, identyfikację jego potrzeb, rozwijanie cech produktu pod wpływem potrzeb klienta, rozwijanie procesów odpowiedzialnych za kreowanie tych cech oraz wprowadzenie otrzymanych wyników do działania operacyjnego.
  • Kontrola jakości obejmuje oszacowanie bieżącego poziomu wykonania działań operacyjnych, przyrównanie ich poziomu z określonymi wcześniej wytycznymi, rozpoczęcie działań w celu eliminacji różnic.

Powszechnie się twierdzi iż usprawnianie jakości jest "sercem TQM, który jest procesem niekończącym się. Polega on na nieustannym poszukiwaniu ulepszeń jakości produktów, usług oraz przede wszystkim procesów.