Poprzednia

ⓘ Absolutorium (szkolnictwo wyższe)
                                     

ⓘ Absolutorium (szkolnictwo wyższe)

Absolutorium – zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów. Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Absolutorium nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym.

                                     

1. "Wykształcenie wyższe niepełne” jako błędny synonim

Częstym błędem jest używanie określenia "wykształcenie wyższe niepełne” jako równoprawnego synonimu absolutorium. Określenie "wykształcenie wyższe niepełne” nie istnieje jako rodzaj zdobytego wykształcenia.