Poprzednia

ⓘ Kategoria:Energetyka
                                               

Energetyka

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach: energii cieplnej – dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się rozmaite źródła energii. energii ...

                                               

Bezpośrednia przemiana energii

Bezpośrednia przemiana energii – sposób przemiany różnych rodzajów energii na energię elektryczną bez udziału czynnika pośredniego i ruchomych elementów mechanicznych takich, jak na przykład wirnik czy tłok. Bezpośrednia przemiana energii dotyczy zwłaszcza energii jądrowej. Obecnie istnieje już kilka rodzajów urządzeń do bezpośredniej przemiany energii: ogniwo jądrowe bateria jądrowa ogniwo termoelektryczne ogniwo termojonowe ogniwo fotoelektryczne ogniwo paliwowe generator magnetohydrodynamiczny

                                               

Bilans energetyczny

Termin bilans energetyczny ma następujące znaczenia w różnych naukach: W ekonomice energetycznej jest to zestawienie produkcji energii i zapotrzebowania energetycznego gospodarki danego regionu zwykle całego kraju, wynikającego z ludzkiej aktywności. Bilans ten pozwala ocenić czy w skali regionu jest on sumarycznie konsumentem czy też producentem energii. W biologii bilans energetyczny organizmów żywych - jest formą przedstawienia ich przemiany materii - w którym oblicza się ogólne zapotrzebowanie energetyczne organizmu i na tej podstawie ustala ilość pokarmu potrzebną organizmowi. W geogr ...

                                               

Blok energetyczny

Blok energetyczny – turbogenerator współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, oraz wyprowadzenia energii elektrycznej.

                                               

Chłodnia kominowa

Chłodnia kominowa – budowla-urządzenie służąca do schładzania wody przemysłowej w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użycia do chłodzenia wody z rzeki, morza czy jeziora. Jest specyficznym, kontaktowym, mokrym wymiennikiem ciepła. Wykonana jest w formie budowli żelbetowej, wyposażona w znacznej wysokości komin wymuszający przepływ powietrza umożliwiający chłodzenie wody. Często chłodnie kominowe i wydostająca się z nich skroplona para wodna pokazywane są mylnie, jako główne źródło skażenia środowiska. Chłodnie kominowe mają kształt obrotowej bryły, tzw. ...

                                               

Cyklon (separator)

Cyklon – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i wiruje w niej, w wyniku czego unoszące się w gazie cięższe od niego składniki są odrzucane na zewnątrz pod działaniem siły odśrodkowej. W wyniku ocierania się o ścianki cyklonu tracą prędkość i opadają pod wpływem grawitacji, a czyste powietrze wypływa w górę, przez centralnie umieszczony kanał. Cyklony są stosowane np. do: odpylania gazów odlotowych z ciepłowni, elektrociepłowni, hut oddzielania przenoszonych pneumatycznie materiałów ...