Poprzednia

ⓘ Korpus Inżynierów Koronnych
Korpus Inżynierów Koronnych
                                     

ⓘ Korpus Inżynierów Koronnych

Korpus został utworzony na mocy ustawy sejmowej w 1775 roku, wchodził w skład Korpusu Artylerii Koronnej i podlegał jego dowódcy.

Początkowo dowództwo składało się z komendanta w randze podpułkownika, majora, dwóch kapitanów, dwóch poruczników i sześciu podoficerów. Szefem korpusu z urzędu został generał artylerii koronnej Alojzy Fryderyk von Brühl, a komendantem ppłk Jan Klein. Zadaniem dowództwa korpusu było opracowywanie i realizacja planów budownictwa wojskowego, zwłaszcza fortyfikacyjnego i komunikacyjnego, a także prace pomiarowe i topograficzne.

W okresie Sejmu Czteroletniego zwiększono liczbę inżynierów. We wrześniu 1789 przyjęto ofiarę kapitana korpusu Jana Potockiego w corocznej kwocie 10800 złotych. Przeznaczona została ona na powiększenie korpusu o 26 ludzi.

Uchwalony w październiku 1789 nowy etat wojska przewidywał powiększenie jednostek do 93 ludzi, razem z 26 osobami z ofiary Jana Potockiego dawało to etatowo liczbę 119 żołnierzy.

W czerwcu 1791 zorganizowano dodatkowo kompanię pontonierów, wchodzącą w etat wojska koronnego i będącą częścią Korpusu Inżynierów. Miała liczyć 120 żołnierzy z trzema oficerami w tym kapitanem jako dowódcą.

                                     

1. Żołnierze korpusu

Szefowie:

  • Stanisław Sz. Potocki 1788-1792
  • Stanisław Sz. Potocki VIII 1792-
  • Alojzy F. Bruhl 1775-1788
  • Stanisław K. Potocki 1792

Pułkownicy:

  • płk Karol Sierakowski od 17 XI 1789.
  • ppłk Jan Klein od 26 V 1775 do 26 X 1789

Użytkownicy również szukali:

...
...
...