Poprzednia

ⓘ Bystrzyca (dopływ Wieprza)
Bystrzyca (dopływ Wieprza)
                                     

ⓘ Bystrzyca (dopływ Wieprza)

Bystrzyca – największy lewobrzeżny dopływ Wieprza, jedna z rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie. Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70.3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315.5 km 2. Poniżej miejscowości Spiczyn uchodzi do Wieprza.

                                     

1. Dopływy

Dopływami Bystrzycy są Kosarzewka, Ciemięga południowa, Czerniejówka, Czechówka i Ciemięga północna. Kosarzewka wpada w Osmolicach, płynąca od zachodu Ciemięga południowa, od południa Czerniejówka i od północnego zachodu Czechówka wpadają w granicach Lublina, a ostatnim dopływem, już poza granicami miasta, jest Ciemięga północna.

                                     

2.1. Miejscowości nad Bystrzycą Lublin

Przez Lublin Bystrzyca płynie z południa na północny wschód wraz ze swoimi dopływami – Czerniejówką i Czechówką. Dolina Bystrzycy dzieli Lublin na część zachodnią, którą zalicza się do Równiny Bełżyckiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz część wschodnią, która wchodzi w skład Płaskowyżu Świdnickiego i Wynosłości Giełczewskiej. Bystrzyca przepływa przez lub wyznacza granice następujących dzielnic Lublina: Zemborzyce, Wrotków, Czuby Południowe i Północne, Za Cukrownią, Rury, Śródmieście, Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna, Tatary, Ponikwoda oraz Hajdów-Zadębie.

Na rzece w południowej części Lublina na terenie Zemborzyc i w bezpośrednim sąsiedztwie Wrotkowa i Abramowic znajduje się zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 250 ha – Zalew Zemborzycki. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji, dysponujące turystyczną i sportową bazą usługową. W rejonie ujścia Czechówki i Czerniejówki, poniżej Zamku Lubelskiego, od XIV do XIX wieku istniał Wielki Staw Królewski, pełniący funkcję retencyjną,hodowlaną i napędzający młyny.

                                     

2.2. Miejscowości nad Bystrzycą Inne miejscowości

Sulów, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek, Majorat, Bystrzyca, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Dolne, Borkowizna, Dębina, Rechta, Strzyżewice, Bystrzyca Nowa, Bystrzyca Stara, Piotrowice, Żabia Wola, Polanówka, Sobianowice, Bystrzyca, Charlęż i Spiczyn.

                                     

3. Sztuczne zbiorniki

Największym obiektem hydrograficznym na Bystrzycy jest Zalew Zemborzycki, zbiornik retencyjno-przeciwpowodziowy dla miasta Lublin. Ponadto utworzono zespoły stawów rybnych w Zakrzówku, Dębinie, Strzyżewicach i Piotrowicach, a także mniejsze zbiorniki spiętrzające na potrzeby licznych młynów wodnych, m.in. w Osmolicach, Kiełczewicach Górnych i Dolnych.

                                     

4. Ujście Bystrzycy

W strefie ujścia Bystrzycy do Wieprza brzegi obydwu rzek są porośnięte typowymi dla łęgów roślinami drzewiastymi i krzewami. Licznie występują tu pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, uczepy Bidens cernae i Bidens tripartita oraz wiele roślin szuwarowych, a wśród nich manna mielec Glyceria aquatica.

Wody Bystrzycy są zanieczyszczone. Zdecydowana poprawa czystości wody Bystrzycy nastąpiła po uruchomieniu komunalnej oczyszczalni Hajdów, zbierającej i oczyszczającej ścieki z Lublina i Świdnika.

Przy brzegach, gdzie jest słaby nurt, pływa rzęsa Lemna minor. Zarośnięta droga polna wiedzie do głównej drogi Spiczyn-Zawieprzyce i jedyny w tej okolicy most na Bystrzycy.

Do Zawieprzyc prowadzą drogi polne oraz kamienista droga. W pobliżu mostu w Zawieprzycach widać usypany kopiec ziemny. Na tej wyniosłości stoi stary, kamienny, dobrze zachowany słup z pozłacanym krzyżem.