Poprzednia

ⓘ Załoźce
Załoźce
                                     

ⓘ Załoźce

Pierwsza wzmianka o Załoźcach pochodzi z 1441 roku, wymieniane jako miasto w 1511 roku lub 1516. W tym czasie Marcin Kamieniecki rozpoczął budowę lub zbudował tu zamek, który pod koniec XVI wieku był własnością Konstantego Wiśniowieckiego. Parafia rzymskokatolicka w mieście przez pewny czas wchodziła w skład diecezji łuckiej, chociaż kanonik katedry lwowskiej ks. Tomasz Pirawski w swym dziele "Relałio Status Abnae Archidioecesis Leopoliensis” napisanym w latach 1614 i 1615 twierdził, że kościoły w Olesku, Załoźcach i Brodach należeć powinny do dziekanii złoczowskij archidiecezji lwowskiej.

Przy końcu XVIII wieku hrabia Ignacy Miączyński ufundował w mieście klasztor i szpital Sióstr Miłosierdzia.

W wyniku I rozbioru Polski Załoźce znalazły się pod władzą Austrii. W tym czasie utraciły prawa miejskie.

W czasie I wojny światowej w okolicy miasta toczyły się ciężkie boje oddziałów austriackich z wojskami rosyjskimi, w jednych i drugich licznie służyli Polacy. Wojskami rosyjskimi – 13 Dywizją Piechoty dowodził gen. Eugeniusz de Henning-Michaelis, a austriacką 43 Dywizją Piechoty gen. Tadeusz Rozwadowski. Walki doprowadziły do zrujnowania zamku.

W 1939 roku miasto liczyło około 7000 mieszkańców.

Do 1945 miasto w Polsce, w województwie tarnopolskim, w powiecie zborowskim, siedziba gminy Załoźce. W 1932 roku komisarzem rządowym miasta był emerytowany major taborów Adolf Drwota.

We wrześniu 1939 roku zajęte przez Armię Czerwoną, do 1963 roku były stolicą rejonu; później włączone do rejonu zborowkiego.

Zajęte przez Wehrmacht 9 lipca 1941 roku; tego samego dnia zabito w Załoźcach 20 Żydów. Podczas okupacji niemieckiej miejscowość została włączona do powiatu Landkreis Tarnopol, była siedzibą gminy. W październiku 1942 roku Niemcy przesiedlili około 1 tys. załozieckich Żydów do Zborowa. W miejscowości pozostał obóz pracy, zlikwidowany w 1943 roku.

Do 1944 roku w Załoźcach działał polski ruch oporu składający się z harcerzy Szarych Szeregów. Podczas drugiej okupacji sowieckiej władze sformowały w Załoźcach batalion niszczycielski, w którym służyli Polacy. Batalion ochraniał uchodźców z okolicznych wiosek, którzy ewakuowali się do miasteczka w obawie przed eksterminacją przez OUN-UPA oraz zwalczał ukraińskie podziemie. Po wojnie większość Polaków została ekspatriowana.

Do 1944 roku miejska parafia łacińska, należała do dekanatu brodzkiego, archidiecezji lwowskiej. Parafię założył w roku 1547 Jan Kamieniecki.

Od 1961 roku osiedle typu miejskiego.

W 1989 liczyło 2730 mieszkańców.

W 2013 liczyło 2735 mieszkańców.

                                     

1. Zabytki

 • zamek – w 1516 roku Marcin Kamieniecki, hetman polny koronny wybudował w mieście zamek. Od połowy XVI w. własność Wiśniowieckich, był główną siedzibą rodu. Po Wiśniowieckich dobra załozieckie stały się własnością Sobieskich, a następnie Potockich. Zamek jest obecnie w całkowitej ruinie.
 • kościół pw. św. Antoniego z XVII wieku, zrujnowany po wojnie
 • cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1740 roku dawny kościół augustianów
 • kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w. zwrócony katolikom po upadku ZSRR
                                     

2. Urodzeni w Załoźcach

 • Marian Michalski 1936-2018 – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm II kadencji
 • Jonah ben Jacob Ashkenazi zm. 1745 - żydowski drukarz i giser, działający w Turcji
 • Mieczysław Ludwik Kułakowski – major artylerii Wojska Polskiego.
 • Maria Kazecka 1880–1938, poetka, działaczka niepodległościowa, kulturalna i społeczna
 • Stanisław Spittal 1891–1964 – major lekarz Wojska Polskiego, autor pracy pt. Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy
 • Wołodymyr Jakubowski - lokalny dowódca UPA, w Załoźcach znajduje się jego pomnik
 • Edward Prus 1931–2007 – polski historyk, politolog, działacz i aktywista narodowy, doktor habilitowany
 • Stanisław Mieczysław Sąsiadek 1922–2008 – podporucznik 3. Dywizji Piechoty
 • Bolesław Sąsiadek 1923–2009 – polski żołnierz 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, porucznik WP, działacz społeczny

Użytkownicy również szukali:

...
...
...