Poprzednia

ⓘ Niebezpieczeństwa wspinaczki
                                     

ⓘ Niebezpieczeństwa wspinaczki

Niebezpieczeństwa wspinaczki to zagrożenia życia lub zdrowia, którym podlega wspinacz czyli osoba uprawiająca wspinaczkę podczas wspinania.

Według jednej z możliwych klasyfikacji zagrożenia te dzielimy na dwie podstawowe kategorie:

1. Niebezpieczeństwa subiektywne - zespół niebezpieczeństw związanych z ogólnie rozumianymi błędami osoby uprawiającej wspinaczkę, możliwych do wyeliminowania w procesie zdobywania doświadczenia, wiedzy i w procesie treningu wspinaczkowego. Obejmuje ona:

 • błędy techniczne podczas asekuracji jak niewłaściwe budowanie stanowisk asekuracyjnych, błędne używanie przyrządów asekuracyjnych i inne;
 • błędy w technice wspinaczkowej np. używanie techniki odciągów w kruchym terenie itp.
 • niewłaściwy wybór drogi, np. przekraczającej możliwości wspinającego się, lub wymagającej użycia technik wspinaczkowych nieznanych danej osobie;
 • niewłaściwe stosowanie zasad wspinaczki w tym niewłaściwe zachowanie się w górach, np. zbyt szybkie zdobywanie wysokości w górach wysokich, niewłaściwe poruszanie się w terenie lawiniastym itp.;
 • pomyłki w orientacji, zgubienie się itp. porównaj topografia;

2. Niebezpieczeństwa obiektywne - to niebezpieczeństwa występujące podczas wspinaczki, na które wspinacz nie ma wpływu. Kategoria obejmuje:

 • rzeczywiste a nie wynikające z braku wiedzy trudności orientacyjne;
 • niebezpieczeństwa związane z charakterem rejonu wspinaczkowego, np. zmienność pogody w górach, wpływ wysokości;
 • niebezpieczeństwa związane z charakterem formacji, w której prowadzi się działalność wspinaczkową np. kruszyzna, i związane z nią niebezpieczeństwo spowodowania lawiny kamiennej, niebezpieczeństwa związane ze schodzeniem lawin śnieżnych itp.;
 • niebezpieczeństwa związane z jakością punktów asekuracyjnych w tym zakresie, w którym jest to niezależne od wiedzy i doświadczenia wspinającej się osoby.

Podział powyższy nie jest podziałem ścisłym i ostrym. Można wskazać elementy, które przynależą w pewnym zakresie do obydwu kategorii co oznacza, że w związku z danym niebezpieczeństwem osoba wspinająca się ma pewien wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia takich czynników, jednak niezależnie od jej zachowania zdarzenia tego nie sposób wykluczyć zupełnie.

Klasyfikacja niebezpieczeństw ma znaczenie praktyczne podczas przygotowywania się do przejścia drogi, podczas wyceny trudności drogi wspinaczkowej, podczas analizy przyczyn wypadku i ewentualnej oceny stopnia winy uczestników wypadku w związku z jego konsekwencjami itp.

Różne czynniki związane z niebezpieczeństwami wspinaczki mają różne znaczenie w zależności od uprawianego rodzaju działalności wspinaczkowej. I tak wspinanie na tzw. sztucznej ścianie jest obarczone w zasadzie wyłącznie czynnikami niebezpieczeństw subiektywnych, zaś wspinaczka uprawiana w górach obarczona jest znacznymi niebezpieczeństwami obiektywnymi.

                                     
 • klasyczny labirynt, tzw. labirynt przygodowy z różnymi urządzeniami do wspinaczki oraz tzw. labirynt tajemniczy. Z tego miasta pochodzi także zespół Silbermond
 • szerokim zakresem dźwięków alarmowych, wydawanych w razie dostrzeżenia niebezpieczeństwa Z takiego zachowania wynikają korzyści, tak pośrednie, jak i bezpośrednie
 • tryb życia, jednak wszystkie gatunki cechują się przystosowaniami do wspinaczki po drzewach. Przedstawiciele naczelnych mogą przemieszczać się poprzez
 • wypełniacz do farb odtrutka po spożyciu kwasów i związków metali puder we wspinaczce zapobiega ślizganiu się spoconych dłoni i palców po chwytach oprócz
 • zagadkę zaginięcia robota. Okazuje się, że robot Aniel zginął podczas wspinaczki górskiej, którą podjął z własnej woli. Po raz pierwszy w zbiorku Polowanie
 • na dobę. Acetazolamid należy zastosować 24 48 godzin przez planowaną wspinaczką Nie odnotowano przypadku przedawkowania acetazolamidu u ludzi. Mogą wystąpić
 • Roffe, dziedziczki fortuny swojego ojca, który ginie podczas górskiej wspinaczki Hepburn przyjęła ofertę udziału jedynie ze względu na znajomość z Youngiem
 • ISBN 978 - 83 - 85458 - 36 - 4 River Out of Eden. The Darwinian View of Life 1995 Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, wyd. I 1998, Warszawa 2008, Prószyński
 • na człowieka zahartowanego, odpornego na zmęczenie, niewygody i niebezpieczeństwa Nikt z nas nigdy nie podważał jego prawdomówności miał charakter

Użytkownicy również szukali:

agrafka wspinaczka, komendy wspinaczkowe,

...
...
...