Poprzednia

ⓘ Wskaźnik rentowności sprzedaży
Wskaźnik rentowności sprzedaży
                                     

ⓘ Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży – wskaźnik rentowności oznaczający, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.

Wskaźnik rentowności sprzedaży to stosunek zysku netto patrz rachunek zysków i strat do przychodów netto ze sprzedaży.

Informuje o tym ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków. Wyższy poziom tego wskaźnika wskazuje na korzystniejszą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że przedsiębiorstwo musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku.