Poprzednia

ⓘ 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty
16 Kołobrzeski Pułk Piechoty
                                     

ⓘ 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty

Pułk został sformowany w rejonie Żytomierza na podstawie rozkazu nr 00130 dowódcy 1 Armii Polskiej w ZSRR z 5 lipca 1944 w oparciu o sowiecki etat pułku strzeleckiego nr 04/501. Wchodził w skład 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty z 1 Armii WP.

Rozkazem NDWP nr 130 z 21 czerwca 1945 pułk został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. 11 lutego 1946 pułk otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Krakowa. Sztandar wręczał Marszałek Polski Michał Żymierski.

W 1957 pułk został rozformowany. Na jego bazie sformowano 10 Batalion Powietrznodesantowy i 16 Batalion Powietrznodesantowy. Jego tradycje kontynuuje 16 bpd. On też przyjął nazwę wyróżniającą "kołobrzeski" i stacjonował w byłych koszarach pułku.

                                     

1. Żołnierze pułku

Dowódcy

 • ppłk Jan Wichor 30 listopada 1945 – 22 października 1946
 • mjr Aleksander Diergunow p.o. 19 lutego – 15 marca 1945
 • ppłk Piotr Karpowicz 15 marca - 4 kwietnia 1945
 • ppłk Tadeusz Zbiegień 22 października 1946 – 7 maja 1947
 • ppłk Emil Cimura 10 października 1947
 • ppłk Wasyl Czernysz 24 lipca 1944 – 19 lutego 1945, ranny 19 II 1945
 • ppłk Michał Pazowski 7 maja – 10 października 1947
 • ppłk Wasyl Czernysz 6 kwietnia – 30 listopada 1945

Zastępcy dowódcy ds. polityczno-wychowawczych

 • por. Mieczysław Taube 15 lipca – 10 grudnia 1945
 • kpt. Leon Goetz 10 grudnia 1945 – 16 lipca 1946
 • kpt. Wacław Jackowski 16 lipca 1946

Zastępcy dowódcy ds. liniowych

 • mjr Iwan Dołgow 15 marca – 21 września 1945
 • mjr Aleksander Diergunow 11 sierpnia 1944 – 15 marca 1945

Szefowie sztabu

 • ppłk Antoni Górecki 18 października – 30 grudnia 1945
 • mjr Wiktor Wieliczko 31 stycznia 1946 – 17 kwietnia 1947
 • mjr Lew Rostow-Rudin 21 lutego – 21 maja 1945
 • por. Władysław Szewczykowski 30 grudnia 1945 – 31 stycznia 1946
 • mjr Aleksander Diergunow 21 maja – 18 października 1945
 • mjr Jarosław Sienkiewicz 17 kwietnia 1947 – 22 lipca 1948
 • mjr Iwan Dołgow 28 sierpnia 1944 – 21 lutego 1945

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari

płk Czernysz Wasyl mjr Dziergunow Aleksander kpt. Dołgów Jan st sierż. Grzejek Kazimierz kpr. Posecki Piotr kpt. Przewłocki Antoni chor. Religia Edward kpr. Romański Leon por. Traube Mieczysław

Oficerowie

 • Julian Baranowski
 • Apoloniusz Golik

Podoficerowie i szeregowcy

 • Kazimierz Bogdanowicz
                                     

2. Skład etatowy

dowództwo i sztab

 • kompanie: dwie fizylierów, przeciwpancerna, rusznic ppanc, łączności, sanitarna, transportowa
 • baterie: działek 45 mm, dział 76 mm, moździerzy 120 mm
 • 3 bataliony piechoty
 • plutony: zwiadu konnego, zwiadu pieszego, saperów, obrony pchem, żandarmerii

Razem:

żołnierzy 2915.

Sprzęt:

162 rkm, 54 ckm, 66 rusznic ppanc, 12 armat ppanc 45 mm, 4 armaty 76 mm, 18 moździerzy 50 mm, 27 moździerzy 82 mm, 8 moździerzy 120 mm

                                     

3. Marsze i działania bojowe

Od chwili sformowania do zakończenia wojny pułk walczył w składzie 6 Dywizji Piechoty. W czasie operacji warszawskiej jako pierwszy wkroczył na teren centralnych dzielnic Warszawy forsując Wisłę po lodzie z Pragi. Na Wale Pomorskim toczył walki pod Nadarzycami i Świerczyną. W Kołobrzegu zdobył park miejski, towarową stację kolejową i kilka fortów. Jako pierwszy wszedł do portu. Po sforsowaniu Odry walczył na terenie Brandenburgii kończąc szlak bojowy nad Łabą.

Użytkownicy również szukali:

7 pułk piechoty,

...
...
...