Poprzednia

ⓘ Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
                                     

ⓘ Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wskaźnik finansowy mierzący stosunek kapitałów obcych do aktywów ogółem.

DR = kapitał obcy aktywa ogółem {\displaystyle {\text{DR}}={\frac {\text{kapitał obcy}}{\text{aktywa ogółem}}}}

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest najbardziej ogólnym obrazem struktury finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Im większa jest wartość tego wskaźnika tym wyższe ryzyko ponosi kredytodawca. Stąd często przyjmuje się, że jego wartość powyżej 0.67 wskazuje na nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie nie pozwala w pełni wykorzystać dźwigni finansowej.

Przyjęty punkt odniesienia norma nie oznacza optymalnej struktury finansowania. Jest ona zależna m.in. od kosztu pozyskania kapitału, a także od generowanej stopy zwrotu rentowności ekonomicznej, wskaźnika rentowności aktywów ROA) przez przedsiębiorstwo.