Poprzednia

ⓘ Bronisław Herman-Iżycki
                                     

ⓘ Bronisław Herman-Iżycki

Bronisław Antoni Iżycki-Herman herbu Gozdawa – polski działacz społeczny, wileński radny, członek i prezes Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie.

Pochodził z kalwińskiej rodziny od kilku pokoleń osiadłej na Litwie - jego ojciec był represjonowany za udział w powstaniu styczniowym. Ukończył kalwińskie gimnazjum w Słucku. W 1885 udało mu się przywrócić do funkcjonowania rodzinny majątek 3000ha w Słobodzie, którym zarządzał do 1920 roku.

W 1920 roku zamieszkał w Wilnie, którego radnym był z przerwami od 1920 do 1939. W 1918 został roku aresztowany w Mińsku przez wojska bolszewickie, po zwolnieniu z więzienia zaciągnął się do 5 Pułku Ułanów I Korpusu Polskiego. W okresie II RP udzielał się społecznie: w 1921 stworzył Wileńskie Towarzystwo Rolnicze oraz reaktywował Towarzystwo Kredytowe Miasta Wilna. Należał do Związku Polaków z Kresów Białoruskich. Od 1920 zasiadał w wileńskim konsystorzu ewangelicko-reformowanym, z urzędu został zdjęty na żądanie władz litewskich w listopadzie 1939.

W 1945 przymusowo wysiedlony z ojczystej ziemi, zamieszkał w Białymstoku. Pod koniec 1945 przeprowadził się do syna do Giżycka dawne Łuczany gdzie zmarł 11 kwietnia 1947 roku.