Poprzednia

ⓘ Kolaudacja
                                     

ⓘ Kolaudacja

Kolaudacja – komisyjny odbiór filmu, słuchowiska lub widowiska telewizyjnego połączony z dyskusją na temat jego wartości i ideowego oddziaływania. W krajach kontrolowanych przez reżimy autorytarne, totalitarne szczególne znaczenie przywiązywano do wymowy politycznej, domagając się niekiedy wprowadzenia zmian do utworu lub zarządzając restrykcje co do jego rozpowszechniania.

Kolaudacją nazywane jest także komisyjne sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych z planem i kosztorysem.