Poprzednia

ⓘ Diagram Swana
Diagram Swana
                                     

ⓘ Diagram Swana

Diagram Swana, zwany również Diagramem Australijskim, nazwany tak od nazwiska australijskiego ekonomisty Trewora Swana. Stworzony został z myślą o analizowaniu efektów dwóch rodzajów polityk: wpływających na krajową konsumpcję oraz wpływających na kurs walutowy i ich wpływie na równowagę wewnętrzną i zewnętrzną.

                                     

1. Konstrukcja diagramu

Oś pozioma reprezentuje całkowitą sumę wydatków w danym kraju na konsumpcję, inwestycje oraz wydatki rządowe. Oś pionowa reprezentuje poziom kursu walutowego. Na wykresie wyznaczono również dwie krzywe: krzywą równowagi wewnętrznej KRW oraz krzywą równowagi zewnętrznej KRZ. Krzywa równowagi wewnętrznej łączy punkty będące taką kombinacją wydatków i kursu walutowego, która pozwala utrzymać w gospodarce równowagę wewnętrzną brak bezrobocia i inflacji. Wszystkie punkty poniżej tej krzywej oznaczają bezrobocie, a powyżej inflację. Krzywa równowagi zewnętrznej łączy punkty będące kombinacją kursu walutowego i wydatków, która oznacza dla gospodarki równowagę zewnętrzną zrównoważony bilans płatniczy. Punkty poniżej te krzywej oznaczają deficyt bilansu płatniczego, natomiast powyżej nadwyżkę bilansu płatniczego, obydwa te stany w długim okresie są niepożądane.

                                     

2. Interpretacja

Stan jednoczesnej, permanentnej równowagi wewnętrznej i zewnętrznej występuje niezwykle rzadko lub prawie wcale. Jednak diagram Swana okazuje się pomocnym i prostym narzędziem do określenia jakie kroki powinni przedsięwziąć rządzący np. zwiększyć popyt krajowy lub zdeprecjonować walutę, aby doprowadzić gospodarkę do stanu względnej równowagi