Poprzednia

ⓘ Zbarascy herbu własnego
Zbarascy herbu własnego
                                     

ⓘ Zbarascy herbu własnego

Zbarascy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią rodu kniaziów Nieświckich, którzy przybrali nowe nazwisko od znajdującego się w ich posiadaniu Zbaraża na Wołyniu.

                                     

1. Członkowie rodu

  • Krzysztof Zbaraski ur. ok. 1580, zm. 1627 – koniuszy wielki koronny
  • Stefan Zbaraski ur. ok. 1518, zm. 1585 – wojewoda trocki i witebski
  • Mikołaj Zbaraski zm. 1574 – starosta krzemieniecki
  • Jerzy Zbaraski zm. 1580 – starosta piński i sokalski
  • Janusz Zbaraski ur. przed 1553, zm. 1608 – wojewoda bracławski
  • Michał Zbaraski Wiśniowiecki zm. w 1517 r. lub następnym – kniaź, protoplasta rodu Wiśniowieckich
  • Jerzy Zbaraski ur. ok. 1573, zm. 1631 – kasztelan krakowski
                                     

2. Kontrowersje

W XIX wieku historyk Kazimierz Stadnicki, zakwestionował pogląd o litewskim od wielkiego księcia Gedymina rodowodzie książąt Zbaraskich i wywodzących się od nich Wiśniowieckich. Pretekstem do tego było odnalezienie przez Stadnickiego zapisu, że wszyscy synowie Korybuta Dymitra zeszli z tego świata bezpotomnie. Hipotezę oprotestował Józef Puzyna.

                                     

3. Badania genetyczne

Pochodzenie Zbaraskich od Ruryka zostało ostatnio potwierdzone badaniami genetycznymi, na co zwrócił uwagę Mariusz Kowalski w książce Księstwa Rzeczpospolitej 2013. Badaniom haplogrupy y-dna poddał się żyjący współcześnie przedstawiciel rodu Woronieckich, wywodzący się w linii męskiej, podobnie jak Zbarascy, od Nieświckich. Układ markerów zawartych w chromosomie Y Woronieckich okazał się identyczny z układem, jaki posiadają żyjący współcześnie przedstawiciele rodów wywodzących się niewątpliwie od Ruryka: Puzynowie, Massalscy, Gagarinowie, Kropotkinowie, Putiatynowie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...