Poprzednia

ⓘ VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
                                     

ⓘ VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie jest to szkoła integralnie związana z rozwojem dzielnicy Dziesiąta, o dużym znaczeniu dla całego Lublina i okolic. Jej początki sięgają 23 czerwca 1948 roku, kiedy to pan Andrzej Misiuk kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 14 w Lublinie mieszczącej się wówczas przy ulicy Bychawskiej 116 został upoważniony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego do organizacji Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego jako szkoły rozwojowej. Przewidywano utworzenie w roku szkolnym 1948/49 jednej klasy VIII-ej i ewentualnie jednej IX-ej. Zapotrzebowanie okazało się większe od pierwotnych zamiarów władz oświatowych. W tej peryferyjnej wówczas dzielnicy Lublina nie było, bowiem szkoły średniej. Powstające liceum wzbudziło więc żywe zainteresowanie rodziców i młodzieży nie tylko z tej części Lublina, ale również mieszkańców okolicznych wsi i osad. Tak pozostało do dzisiaj. Bazą dla tworzonego Liceum były Publiczne Szkoły Powszechne nr 14 i nr 16, a nowa placówka nosiła nazwę Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego. Organizatorski wysiłek pana Andrzeja Misiuka okazał się owocny, 1 września 1948 r. 116 uczniów rozpoczęło naukę w trzech klasach licealnych dwie VIII-e i jedna IX. W maju 1951 r. odbył się pierwszy egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 53 abiturientów z dwóch klastej pierwszej rozpoczynającej w 1948 r. działalność szkoły i utworzonej w międzyczasie klasy pedagogizującej, w której znalazła się m.in. młodzież z rozwiązywanych wówczas szkół prywatnych. Pierwszym dyrektorem Liceum został Władysław Łyszczarz. Od 1961 do 1968 szkołą kierował pan Bronisław Krzysik, od 1968 do 1990 pani Apolonia Weinper a od 1990 roku pan Eugeniusz Molas. Liceum rozwijało się powoli ale systematycznie mimo trudnych warunków lokalowych, zajmując wraz z innymi placówkami gmach szkolny przy ul. Kunickiego 116. W październiku 1962 r. otrzymało własny budynek przy ul. Mickiewicza 36, w którym mieści się do dziś.

Rozwój szkoły ilustrują następujące liczby: w roku: 1948 3 oddziały 116 uczniów 1958 8 oddziałów 310 uczniów 1968 11 oddziałów 350 uczniów 1978 20 oddziałów 570 uczniów 1988 25 oddziałów 830 uczniów 1998 24 oddziały 804 uczniów 2001 24 oddziały 806 uczniów

Zmieniła się nazwa szkoły: W 1948 to Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego rozwojowa od 1953 – Szkoła Podstawowa nr 14 i IV Liceum Ogólnokształcące od 1960 – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr. 4 od 1965 – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 4 im A. Zawadzkiego W 1970 nastąpił formalny rozdział szkoły podstawowej i licealnej na Szkołę Podstawową nr.40, którą później przeniesiono do nowego gmachu na osiedlu Kruczkowskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Zawadzkiego, które pozostało w budynku przy ul. Mickiewicza. od 1990 – VI Liceum Ogólnokształcące od 16 grudnia 1994 roku – VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłatają.

W pierwszych latach istnienia szkoła nie miała swojego patrona. W roku szk. 1951/52 pojawia się wprawdzie imię Mariana Buczka jako patrona, brakuje jednak formalnej decyzji władz oświatowych o nadaniu szkole tego imienia, które wkrótce znika z dokumentacji szkolnej. Dopiero w 1965 dla uczczenia pamięci zmarłego w 1964 r. działacza partyjno państwowego Aleksandra Zawadzkiego, nadano szkole jego imię. Trudności w identyfikowaniu się społeczności szkolnej z osobą patrona były przyczyną podjętych w styczniu 1989 r. starań o zmianę imienia szkoły. W kwietniu 1990 r. władze oświatowe wyraziły zgodę na zaprzestanie używania przez szkołę imienia Aleksandra Zawadzkiego, a 16 grudnia 1994 roku nastąpiło uroczyste nadanie VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Hugona Kołłątaja – wybitnej postaci polskiego oświecenia.

                                     

1. Profile klas

Oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021:

Klasa 1A

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Przedmiot dodatkowy: turystyka i dziennikarstwo

Nauczane języki: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski

Zajęcia dodatkowe:język francuski, język chiński

Klasa 1B

Przedmioty rozszerzone:język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy: edukacja europejska

Nauczane języki obce: język angielski+do wyboru język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski

Zajęcia dodatkowe: język francuski, język chiński

Klasa 1C

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce

Nauczane języki obce: język angielski+do wyboru język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski

Zajęcia dodatkowe: język francuski, język chiński

Klasa 1D

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmiot dodatkowy: edukacja prozdrowotna

Nauczane języki obce: język angielski+do wyboru język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski

Zajęcia dodatkowe: język francuski, język chiński

Klasa 1E

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

Przedmiot dodatkowy: elementy komunikacji społecznej

Nauczane języki obce: język angielski+do wyboru język niemiecki, język hiszpański lub język rosyjski

Zajęcia dodatkowe: język francuski, język chiński