Poprzednia

ⓘ Międzynarodowy Rok Fizyki 2005
Międzynarodowy Rok Fizyki 2005
                                     

ⓘ Międzynarodowy Rok Fizyki 2005

Międzynarodowy Rok Fizyki 2005) – rok 2005 uchwalony rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z końcowym statusem Światowego Roku Fizyki).

                                     

1. Geneza

W 2000 na Światowym Kongresie Towarzystw Fizycznych w Berlinie ponad 40 towarzystw fizycznych z całego świata w tym Polskie Towarzystwo Fizyczne zaaprobowało propozycję, aby zadeklarować rok 2005 jako Światowy Rok Fizyki. Propozycję tę poparły także: Europejskie Towarzystwo Fizyczne, Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej, UNESCO oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ, które na swoim posiedzeniu z dnia 10 czerwca 2004 roku podjęło rezolucję proklamującą rok 2005 jako Światowy Rok Fizyki.

W 2005 przypadała pięćdziesiąta rocznica śmierci Alberta Einsteina oraz setna rocznica napisania przez niego czterech artykułów, opublikowanych w Annale der Physik, które stworzyły podstawy do rozwoju współczesnej fizyki. Pierwsza praca przedstawiła nowe spojrzenie na procesy emisji i pochłaniania światła oraz zjawisko fotoelektryczne, druga dotyczyła ruchów Browna, trzecia – elektrodynamiki ciał w ruchu, a czwarta zawierała pierwszą postać słynnego wzoru:

E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}}
                                     

2. Cele

Celem ŚRF 2005 było upowszechnienie wiedzy o tym, że fizyka nie tylko odgrywa podstawową rolę w rozwoju nauki, ale również przez udział w rozwoju techniki wywiera niezwykle silny wpływ na warunki życia codziennego, rozwój społeczeństwa i jego świadomość.

                                     

3. Obchody

W Polsce honorowy patronat nad ŚRF 2005 objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Patronat medialny objęła TVP1.

W Polsce i na świecie zorganizowano wiele imprez i festiwali mających na celu promocję fizyki i jej roli w świecie współczesnym.

Główny organizatorem obchodów ŚRF 2005 w Polsce było Polskie Towarzystwo Fizyczne. Początek ŚRF 2005 został ogłoszony o północy 2004/2005 na Balu Fizyków na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Jednym z głównych wydarzeń ŚRF 2005 był m.in. Zjazd Fizyków w Warszawie w dniach 11–16 września 2005.

Ważną akcją ŚRF 2005 była akcja Fizyka oświeca świat.

Obchody ŚRF 2005 miały charakter międzynarodowy. Oprócz imprez organizowanych wewnętrznie przez każde z 63 państw zorganizowano wiele wspólnych przedsięwzięć.

Wojciech Kilar dla uczczenia Światowego Roku Fizyki 2005 skomponował symfonię o ruchu Sinfonia de motu.