Poprzednia

ⓘ Pułk KOP „Czortków”
Pułk KOP Czortków”
                                     

ⓘ Pułk KOP "Czortków”

Pułk KOP "Czortków” został sformowany w 1929, w składzie Brygady KOP "Podole”. Dowództwo pułku znajdowało się w Czortkowie. Oddziałem administracyjno–gospodarczym dla pułku był 25 batalion KOP "Czortków”.

Rozkazem dowódcy KOP z 23 lutego 1937 roku została zapoczątkowana pierwsza faza reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza "R.3”. Jej wynikiem było między innymi rozformowanie pułku KOP "Czortków”. Wchodzące w jego skład pododdziały, podporządkowane zostały bezpośrednio dowódcy Brygady KOP "Podole”.

27 sierpnia 1939 roku po godz. 17:00 na terenie Okręgu Korpusu Nr VI została zarządzona mobilizacja alarmowa. W ciągu 24 godzin Dowództwo Brygady KOP "Podole” sformowało Kwaterę Główną 36 Dywizji Piechoty. Wieczorem 30 sierpnia z Czortkowa wyjechał transport kolejowy wiozący KG 36 DP. Tego samego dnia dowódca KOP wydał rozkaz organizacyjny L. 4026 w sprawie utworzenia dowództwa zastępczego pułku KOP "Czortków” dla obsadzenia Południowego Odcinka Granicznego Rosja. Dowództwo pułku powstało na bazie batalionu KOP "Borszczów”. Zdaniem Prochwicza: Z dniem 30 sierpnia zlikwidowano dowództwo Brygady KOP "Podole” przekształcając je w dowództwo pułku KOP "Czortków”

Na stanowisko dowódcy pułku został wyznaczony podpułkownik Marceli Jan Kotarba, dotychczasowy dowódca baonu KOP "Borszczów”.

                                     

1. Walki pułku

Walki o strażnice Pułk KOP "Czortków” ppłk. Marcelego Kotarby, ochraniał trzema baonami granicę na Podolu wzdłuż Zbrucza i na pograniczu z Rumunią w rejonie Zaleszczyk. 17 września zaatakowały go jednostki 6 Armii komkora Golikowa, 12 Armii komandarma II rangi Tiuleniewa oraz pododdziały 22. i 23 Oddziału Wojsk Pogranicznych NKWD. Wobec przewagi nieprzyjaciela, pułk nie miał żadnych szans na powstrzymanie sowieckich oddziałów

W walkach odwrotowych z Armią Czerwoną Po walkach na linii strażnic pododdziały pułku wycofywały się w kierunku granicy z Rumunią. Po dotarciu do Uścieczk, zorganizowano obronę mostu na Dniestrze. Do południa 17 września adiutant pułku kpt. Marzys zorganizował pododdział w sile około 200 żołnierzy uzbrojonych w karabiny i 1 ckm. Przez most biegła najbliższa droga do miejsca postoju Kwatery Głównej Naczelnego Wodza w Kołomyi. Na kierunku Uścieczka nacierała sowiecka 23 Brygada Pancerna. O godzinie 15:00 do Uścieczka przybył gen. bryg. Maksymilian Milan-Kamski, który rozkazał w razie natarcia Armii Czerwonej stawić opór, wysadzić most i wycofać się w kierunku Gwoźdzca szosą z Horodenki do Kołomyi. O 19:00 most został wysadzony, a oddział kpt. Marzysa odjechał w kierunku Zaleszczyk. Na skutek znacznej przewagi nieprzyjaciela i nie mając żadnych szans na powstrzymanie go, około południa 17 września, pułk KOP "Czortków” jako jednostka bojowa przestał istnieć.

                                     

2. Struktura organizacyjna pułku

Struktura organizacyjna pułku w 1934

 • 25 batalion odwodowy
 • 14 batalion graniczny
 • 13 szwadron kawalerii
 • dowództwo pułku KOP "Czortków”
 • 13 batalion graniczny
 • 14 szwadron kawalerii

Organizacja i obsada personalna pułku KOP "Czortków” we wrześniu 1939

 • dowódca pułku – ppłk piech. Marceli Jan Kotarba
 • dowództwo pułku KOP "Czortków”
 • adiutant – kpt. Edward Marzys
 • kompania saperów KOP "Czortków”
 • batalion KOP "Skałat”
 • stacja gołębi pocztowych "Buczacz”
 • batalion KOP "Kopyczyńce”
 • batalion KOP "Borszczów” – kpt. Bronisław Krakowski
                                     

3. Dowódcy pułku

 • ppłk piech. Marceli Jan Kotarba 1939
 • ppłk Jerzy Jan Płachta-Płatowicz IV 1936 – 1 II 1937 → dowódca pułk KOP "Sarny”
 • ppłk dypl. Artur Maruszewski 1929 – 10 X 1933 → stan nieczynny
 • ppłk dypl. Tadeusz Münnich IV 1934 – IV 1936 → dowódca 26 pp

Użytkownicy również szukali:

...
...
...