Poprzednia

ⓘ Brygada KOP „Wołyń”
Brygada KOP Wołyń”
                                     

ⓘ Brygada KOP "Wołyń”

We wrześniu 1924 roku powołany został Korpus Ochrony Pogranicza. 1 Brygada Ochrony Pogranicza sformowana została w pierwszym etapie formowania Korpusu na podstawie rozkazu L. dz. 12044/O.de B./24 szefa Sztabu Generalnego z dnia 27 września 1924 roku. Oddziały Okręgu Korpusu Nr II wystawiły: 2, 3 i 4 batalion graniczny oraz 3, 4 i 5 szwadron kawalerii. W skład dowództwa wchodziły między innymi trzy referaty służb: intendentury, łączności i sprawiedliwości. 27 października 1924 roku oddziały brygady przegrupowały się na granicę ZSRR i rozpoczęły pełnić służbę ochronną na odcinku o długości 280 km i głębokości 30 km. Dowództwo brygady rozmieszczono w budynku prywatnym w Zdołbunowie. W 1931 roku dowództwo mieściło się w Łucku przy ulicy Sienkiewicza 23. W grudniu 1924 roku rozpoczęto formowanie 11 batalionu granicznego i 11 szwadronu kawalerii.

W 1926 roku zorganizowano na szczeblu brygady szkołę podoficerską dla niezawodowych podoficerów piechoty. Szkoła stacjonowała w Mizoczu przy 11 batalionie granicznym.

W ramach 1 Brygady OP zorganizowano też Szkołę Podoficerów Zawodowych Piechoty w Ostrogu, która wchodziła w skład 11 batalionu granicznego i Szkołę Podoficerów Zawodowych Kawalerii w Niewiarkowie będącą w 3 batalionie granicznym.

W 1927 roku 2 batalion graniczny i 5 szwadron kawalerii został podporządkowany dowódcy 5 Brygady Ochrony Pogranicza, a 4 szwadron kawalerii dowódcy 2 Brygady Ochrony Pogranicza, natomiast w składzie brygady został sformowany 26 batalion odwodowy.

W 1928 roku brygada ochraniała odcinek granicy państwowej długości 259.030 kilometrów.

Latem 1928 zlikwidowana została szkoła podoficerska. W jej miejsce oraz w miejsce identycznych szkół funkcjonujących w pozostałych brygadach, w twierdzy Osowiec utworzony został batalion szkolny KOP.

Aby zapewnić odpowiednią ilość żołnierzy o specjalności saperskiej, z dniem 1 kwietnia 1928 roku utworzono brygadowy ośrodek wyszkolenia pionierów przy 3 batalionie granicznym w Hoszczy.

W 1931 roku zorganizowano kompanie saperów dla poszczególnych brygad Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzieliły się na cztery typy, a nazwy przybierały od macierzystych jednostek. Brygada "Wołyń” otrzymała kompanię typu III. Kompanie tego typu miały dwa plutony po trzy drużyny i drużynę gospodarczą. Etat kompanii wynosił 3 oficerów, 9 podoficerów i 80 szeregowców.

Na podstawie rozkazu L. 500/tjn. Og. Org./37 dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza z dnia 23 lutego 1937 roku w sprawie przeprowadzenia I fazy reorganizacji KOP, która odbywała się pod kryptonimem "R3”, Brygada KOP "Wołyń” została przeformowana w pułk KOP "Zdołbunów”, a szkolny szwadron kawalerii KOP "Niewirków” w dywizjon kawalerii KOP "Niewirków”.

                                     

1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna brygady w 1924

 • 2 batalion graniczny
 • 4 szwadron kawalerii
 • 3 szwadron kawalerii
 • 11 batalion graniczny
 • 11 szwadron kawalerii
 • 3 batalion graniczny
 • Dowództwo 1 Brygady Ochrony Pogranicza
 • 5 szwadron kawalerii
 • 4 batalion graniczny

Struktura organizacyjna brygady w 1927

 • 3 szwadron kawalerii
 • 11 batalion graniczny
 • szkoła podoficerów niezawodowych brygady
 • 26 batalion odwodowy
 • szkoła podoficerów zawodowych kawalerii
 • szkoła podoficerów zawodowych piechoty
 • 11 szwadron kawalerii
 • Dowództwo 1 Brygady Ochrony Pogranicza
 • 4 batalion graniczny
 • 3 batalion graniczny
 • pluton żandarmerii przy 1 BOP

Struktura organizacyjna brygady w 1931

 • Dowództwo Brygady KOP "Wołyń”
 • Szkoła Podoficerów Zawodowych Kawalerii
 • batalion KOP "Żytyń”
 • batalion KOP "Dederkały”
 • szwadron kawalerii KOP "Mizocz”
 • batalion KOP "Ostróg”
 • batalion KOP "Hoszcza”
 • szwadron kawalerii KOP "Dederkały”
 • kompania saperów "Hoszcza”
 • szkolny szwadron kawalerii KOP "Niewirków”
                                     

2. Obsada personalna dowództwa

Dowódcy brygady
 • płk piech. Michał Remizowski 9 VI 1925 – 24 XI 1925
 • płk piech. Wincenty Nowaczyński 8 VIII 1929 – 2 IV 1932
 • płk dypl. Mikołaj Freund-Krasicki 4 IV 1932 – 15 III 1937
 • płk Benedykt Majkowski?1927 – 18 VII 1927
 • płk piech. Edward Nowak 18 VIII 1927 – 7 VIII 1929
 • płk Bolesław Ostrowski 16 III 1937 –? - dowódca pułku "Zdołbunów”
 • płk piech. Stanisław Powroźnicki 10 X 1924 - 8 VI 1925
 • płk sap. Józef Olszyna-Wilczyński 24 XI 1925 –? 1926
I oficerowie sztabu brygady
 • mjr Ferdynand Alojzy Eugeniusz Więckowski 2 IV 1925 – 8 V 1926 → dowódca III/83 pp
 • kpt. SG Leopold Ruszczyc od 8 V 1926
Szefowie sztabu
 • kpt. / mjr dypl. Mirosław Józef Kalinka 23 XII 1929 – 9 XII 1932
 • kpt. dypl. Kazimierz III Kowalski 9 XII 1932 – VI 1934 → 75 pp
 • mjr dypl. Mieczysław Garliński VI 1934 – 1938 → szef sztabu 16 DP
Kapelani brygady
 • kpl. rez. pow. do sł. czyn. ks. Tadeusz Szadbey do 30 IX 1930

Użytkownicy również szukali:

...
...
...