Poprzednia

ⓘ Brygada KOP „Nowogródek”
Brygada KOP Nowogródek”
                                     

ⓘ Brygada KOP "Nowogródek”

We wrześniu 1924 roku powołano Korpus Ochrony Pogranicza. 2 Brygada Ochrony Pogranicza zorganizowana została w pierwszym etapie formowania Korpusu. Podstawą formowania był rozkaz szefa Sztabu Generalnego nr L. dz. 12044/O.de B./24 z dnia 27 września 1924 roku.

Zorganizowano ją w październiku 1924 roku, na terenie województwa nowogródzkiego. 2 oraz 3 Brygadę formowały okręgi: I Warszawa, III Grodno i IX Brześć. W skład 2 Brygady weszły: 6 batalion graniczny, 8 batalion graniczny, 9 batalion graniczny, 2 szwadron kawalerii, 9 szwadron kawalerii i 10 szwadron kawalerii. Przegrupowanie do miejsca przeznaczenia brygada rozpoczęła 27 października 1924 roku. Oddziały brygady rozwinęły się od Lubienia na południu do Rakowa na północy i rozpoczęły służbę ochronną w pasie o szerokości 162 km i głębokości 30 km. Dowództwo brygady rozmieszczono w Baranowiczach przy ulicy Szosowej 42.

W 1926 roku zorganizowano na szczeblu brygady szkołę podoficerską dla niezawodowych podoficerów piechoty. Szkoła stacjonowała w Klecku przy 9 batalionie granicznym. Latem 1928 roku zlikwidowana została szkoła podoficerska. W jej miejsce, oraz w miejsce identycznych szkół funkcjonujących w pozostałych brygadach, w twierdzy Osowiec utworzony został batalion szkolny KOP. Ponadto przy 2 Brygadzie OP zorganizowano Szkołę Tresury Psów Meldunkowych. Szkoła stacjonowała w Klecku przy 9 batalionie granicznym.

W 1928 roku brygada ochraniała odcinek granicy państwowej długości 180.099 kilometrów.

Aby zapewnić odpowiednią ilość żołnierzy o wyszkoleniu saperskim, z dniem 1 kwietnia 1928 roku utworzono brygadowy ośrodek wyszkolenia pionierów przy 9 batalionie granicznym w Klecku.

W 1931 roku zorganizowano kompanie saperów dla poszczególnych brygad Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzieliły się na cztery typy, a nazwy przybierały od macierzystych jednostek. Brygada "Nowogródek” otrzymała kompanię typu III. Kompanie tego typu miały dwa plutony po trzy drużyny i drużynę gospodarczą. Etat kompanii wynosił 3 oficerów, 9 podoficerów i 80 szeregowców.

Z dniem 31 stycznia 1934 roku została zlikwidowana Szkoła Tresury Psów Meldunkowo-Śledczych KOP w Klecku.Rozkazem dowódcy KOP z 23 lutego 1937 roku została zapoczątkowana pierwsza faza reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza "R.3”. Jej wynikiem było między innymi rozformowanie Brygady KOP "Nowogródek”. Pułk KOP "Wołożyn” został podporządkowany bezpośrednio dowódcy korpusu, a pozostałe pododdziały weszły w skład pułku KOP "Snów”.

                                     

1. Struktura organizacyjna

 • 6 batalion graniczny w Iwieńcu
 • 2 szwadron kawalerii w Iwieńcu
 • 9 batalion graniczny w Klecku
 • Dowództwo 2 Brygady Ochrony Pogranicza w Baranowiczach
 • 8 batalion graniczny w Stołpcach
 • 10 szwadron kawalerii w Radziwiłłmontach

Struktura 2 Brygady Ochrony Pogranicza w 1927 roku

 • 4 szkolny szwadron kawalerii?
 • 8 batalion graniczny
 • 9 batalion graniczny
 • Dowództwo 2 Brygady Ochrony Pogranicza w Baranowiczach
 • 10 szwadron kawalerii
 • 27 batalion odwodowy
 • pluton żandarmerii przy 2 BOP
 • 9 szwadron kawalerii
 • szkoła podoficerów niezawodowych brygady
 • szkoła tresury psów meldunkowych KOP w Klecku

Struktura Brygady KOP "Nowogródek” w styczniu 1934 roku

 • batalion KOP "Snów”
 • Dowództwo Brygady KOP "Nowogródek”
 • szwadron kawalerii KOP "Radziwiłłmonty”
 • kompania saperów KOP "Stołpce”
 • batalion KOP "Kleck”
 • batalion KOP "Stołpce”
 • Szkoła Tresury Psów Meldunkowo-Śledczych KOP w Klecku
 • pułk KOP "Wołożyn”
 • szwadron kawalerii KOP "Stołpce”
                                     

2. Obsada personalna dowództwa brygady

Dowódcy brygady
 • mjr piech. Kazimierz Niedźwiedzki wz. 17 II – 1 VIII 1926
 • płk piech. Bronisław Ostrowski 1 VIII 1926 – 3 III 1928 → dyspozycja Ministra Skarbu
 • płk piech. Bolesław Antoni Fijałkowski 6 V – VII 1926 → dowódca 5 Brygady OP
 • płk piech. Romuald Kohutnicki 12 XI 1935 – III 1937 → dyspozycja Ministra Spraw Wojskowych
 • płk sap. Józef Olszyna-Wilczyński 10 X 1924 – XI 1925 → dowódca 1 Brygady OP
 • płk piech. Stanisław Juszczacki 20 II 1928 – 22 XI 1930 → dyspozycja I wiceministra i szefa Administracji Armii
 • płk piech. Stefan Wiktor Pasławski 27 XI 1925 – 17 II / 6 V 1926 → dowódca 6 Brygady OP
 • ppłk dypl. Tadeusz Puszczyński wz. 1 XI 1936 - 15 III 1937
 • płk piech. dr Jerzy Roman Trojanowski 7 I 1931 – 12 XI 1935
Szefowie sztabu
 • kpt. dypl. piech. Tadeusz Jan Tokarz od 7 VI 1930
 • mjr dypl. Ludwik Marian Sobolewski od 7 VI 1934
 • kpt. dypl. Jan Antoni Becher 9 XII 1932 – 7 VI 1934 → szef sztabu Brygady KOP "Grodno”
 • kpt. dypl. Stanisław II Gawroński do 9 XII 1932 → Dowództwo KOP
 • mjr dypl. piech. Jerzy Oskierka-Kramarczyk 1927 – 7 VI 1930 → dowódca baonu w 1 pspodh
Oficerowie sztabu brygady
 • kpt. SG Wielisław Krajowski 25 VI – 6 VIII 1927 → referent w DOK IX
 • mjr SG Jerzy Oskierka-Kramarczyk 6 VIII –? 1927 → szef sztabu brygady
 • mjr piech. Kazimierz Niedźwiedzki 31 X 1924 – 1927 → dowódca 6 baonu granicznego

Obsada oficerska 30 września 1928:

 • kierownik referatu wywiadowczego – kpt. Tadeusz Bruniewski
 • oficer ordynansowy – por. Leon Modzelewski
 • oficer sztabu – por. Kazimierz Biskupski
 • szef sztabu mjr szt. gen. Jerzy Oskierka-Kramarczyk
 • oficer nadetatowy – por. Franciszek Kurka
 • oficer referatu wywiadowczego – kpt. Antoni Laskowski
 • dowódca brygady – płk Stanisław Juszczacki

Użytkownicy również szukali:

...
...
...