Poprzednia

ⓘ Maczki
Maczki
                                     

ⓘ Maczki

Maczki – wschodnia, niewielka i otoczona zewsząd lasami dzielnica Sosnowca, na skraju Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, posiadająca głębokie tradycje kolejarskie a wynikające z historycznie strategicznego położenia na mapie Europy, na granicy dwóch zaborów. Maczki określane są jako "zielone płuca Sosnowca”.

Maczki graniczą od północy z Ostrowami Górniczymi, od wschodu ze Sławkowem, od południa z Jaworznem a od zachodu z Porąbką.

Dzielnica poprzecinana torowiskami kolejowymi, rzadko już używanymi, w tym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 1848 oraz łączącą się z nią tutaj odnogą Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej 1887, na których istniejąca tutaj stacja Granica właściwie dwie odrębne, połączone zadaszonym przejściem była ostatnią przed wjazdem do zaboru austriackiego, co ówcześnie nadawało zawsze gotowej na przyjęcie carskiej rodziny miejscowości niezwykle ważny wymiar. Południowym skrajem przepływa rzeka Biała Przemsza.

Na początku XIX w. zbudowano leśniczówkę ul. Spacerowa 4, obecnie Leśnictwo Maczki obejmuje obszar ok. 1000 ha i podlega Nadleśnictwu Siewierz.

                                     

1. Nazwa

Maczki, osada kolejowa o historycznej nazwie Granica, powstała w połowie XIX wieku. Dziś dzielnica miasta Sosnowca. Pierwsza nazwa osady – Macki – pochodzi od osiadłej tutaj w XVIII w. rodziny Macków. Po 1918 r. przestaje obowiązywać dotychczasowa nazwa osady; przejściowo używa się nazwy Uroczysko, a od 1925 r. obowiązuje nazwa Maczki.

                                     

2. Historia Maczek

W XVIII wieku miejscowość ta znana już była jako przysiółek Macki. Historycznie był to przysiółek należący do wsi biskupiej Porąbka klucz sławkowski, choć oddalony od niej dość znacznie i początkowo odgrodzony kompleksem leśnym dawnej Puszczy Pakoszyckiej. Nazwa przysiółka według opisu najstarszych mieszkańców pochodziła od rodziny Macków, którzy w XVIII w. osadzili się na terenie dóbr biskupich. Rodziny te żyły głównie z wyrębu lasów, prowadząc niewielkie gospodarstwa domowe.

Osiedle Maczki zawdzięcza swoje istnienie pierwszej w Królestwie Polskim kolei o nazwie Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Jak sama nazwa wskazuje, przebiegała tu granica wzdłuż rzeki Biała Przemsza pomiędzy zaborami rosyjskim i austriackim. Był to największy węzeł graniczny imperium Romanowów. Rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku zmienił w dużej mierze wygląd ówczesnej osady kolejowej Granica, lecz w większości zachowało się budownictwo z XIX wieku.

Maczki są pomnikiem sławnego zagłębiowskiego okresu "wielkiego skoku” cywilizacyjnego, który wprowadził region na karty historii.

                                     

3. Edukacja

W dzielnicy mieszczą się:

 • Przedszkole Miejskie nr 36,
 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Wcześniej również Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Kościuszki,

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu.

                                     

4. Instytucja wyznaniowa

Kościół parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wybudowany został w stylu neogotyckim według projektu inż. Artura Goebla i wzniesiony u schyłku XIX wieku. Powstał on z inicjatywy mieszkańców Granicy. Święto patronalne odpust parafialny: 29 czerwca – św. Apostołów Piotra i Pawła.

W Starych Maczkach znajduje się cmentarz, założony w 1907 roku.

                                     

5. Zabytki

 • Cały kompleks budynków mieszkalnych zbudowanych dla pracowników Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej pod koniec XIX wieku
 • Kaplica rzymskokatolicka z 1857 r.
 • Wieża ciśnień z 1880 r.
 • Komora celna z 1848 r. rozebrana w 2013 r.
 • Kościół rzymskokatolicki zbudowany według projektu inżyniera Artura Goebla z 1892 r.
 • Plebania wybudowana w latach 1897–1900
 • Pomnik T. Kościuszki w parku
 • Dworzec kolejowy w Maczkach zbudowany w neorenesansowym stylu według projektu Teofila Schullera, ucznia Henryka Marconiego z 1848 r.
 • Most graniczny na Białej Przemszy z 1848 r.
 • Cmentarz – z początku był cmentarzem prawosławnym, jednak po pewnym czasie staraniem władz kościelnych na początku XX wieku przeszedł pod zarząd kościoła rzymskokatolickiego, a jego poświęcenia dokonuje ks. Józef Niewiarowski w dniu 19 lipca 1907 roku.
                                     

6. Szlaki przechodzące przez dzielnicę Maczki

 • – Szlak rowerowy nr 470 miasta Jaworzno
 • Szlak 25-lecia PTTK
 • Via Regia – Droga św. Jakuba w Małopolsce Zachodniej od Krakowa po Piekar Śląskich
 • Szlak Metalurgów
 • Szlak Pustynny odcinek południowy – Sosnowiec Maczki – Olkusz
                                     

7. Ważne instytucje działające w Maczkach

 • Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu mieszcząca się w budynku Klubu Maczki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu-Cieślach
 • Miejski Klub Maczki ul. Krakowska 26
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach - Stacja uzdatniania wody w Maczkach

Użytkownicy również szukali:

cukierki maczki gdzie kupić, maczki słodycze,

...
...
...