Poprzednia

ⓘ Główny harmonogram produkcji
Główny harmonogram produkcji
                                     

ⓘ Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji, także plan spływu produkcji lub operatywny plan produkcji – zbiór danych planistycznych, który steruje obsługą planowania zapotrzebowania materiałowego.

Zwykle przedstawiany w postaci tabeli, której kolumny to poszczególne okresy planistyczne zwykle dni, tygodnie lub miesiące, a wiersze to wyroby gotowe lub półprodukty przeznaczone do sprzedaży, np. dla punktów serwisowych. Wartości w komórkach tabeli przedstawiają oczekiwane ilości spływu wyrobów lub półfabrykatów na magazyn wyrobów gotowych.

W GHP wyróżniamy tzw. punkty charakterystyczne. Za ich pomocą wyznacza się zakres odpowiedzialności i organizuje współpracę pomiędzy służbami przedsiębiorstwa:

  • Drugi punkt charakterystyczny położony jest w stałej odległości od pierwszego pktu i przesuwa się wraz z upływem czasu. Poszczególne służby wprowadzają zmiany w planach według obowiązujących procedur w przedsiębiorstwie. Obowiązuje generalna zasada, że w tym obszarze brane pod uwagę mogą być tylko potwierdzone zamówienia przez klientów lub służbę sprzedaży.
  • Pierwszy punkt charakterystyczny położony jest w stałej odległości od początku harmonogramu i przesuwa się z czasem wraz z jego upływem. Pomiędzy początkiem harmonogramu a tym punktem znajduje się obszar w którym wprowadzone zmiany mogą istotnie wpływać na przebieg produkcji.tzw. obszar zamrożony;

Harmonogram główny produkcji w systemach MRP II i ERP jest tworzony zwykle automatycznie na podstawie planów sprzedaży i zamówień z możliwością ręcznych korekt wprowadzanych przez planistę produkcji.

Harmonogram główny produkcji jest wykorzystywany jako podstawa do obliczeń w ramach algorytmu MRP. W systemie może istnieć wiele alternatywnych MPS niezależnie przeliczanych, przy czym tylko jeden ma charakter podstawowy, tzn. na jego podstawie jest realizowana faktyczna produkcja.