Poprzednia

ⓘ Wiktor Marek Leyk
                                     

ⓘ Wiktor Marek Leyk

Wiktor Marek Leyk – polski społecznik i polityk, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

                                     

1. Życiorys

Pochodzi ze znanej rodziny polskich działaczy narodowych i religijnych na Mazurach, represjonowanych w okresie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. Jest synem Emila Leyka oraz mężem Teresy Astramowicz-Leyk.

W młodości pracował jako robotnik. Był również nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy. W 1976 przystąpił do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, był wiceprezesem jego Zarządu Głównego. Z ramienia stowarzyszenia sprawował mandat radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. W 1985 został posłem na Sejm PRL w okręgu Olsztyn. Zasiadał w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Był wiceprzewodniczącym Koła Poselskiego ChSS, a w latach 1986–1989 członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego. Od 1983 do 1990 stał na czele redakcji kwartalnika "Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.

W 1989 ponownie kandydował w wyborach do Sejmu z listy krajowej. Nie uzyskawszy mandatu, wycofał się z aktywnej polityki. W III RP sprawował funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Szczytna oraz dyrektora Zespołu Placówek Kultury i Sztuki w Szczytnie. Przyczynił się do odrodzenia w Polsce organizacji YMCA, której następnie został prezesem. W latach 1994–1998 zajmował stanowisko pełnomocnika wojewody olsztyńskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Analogiczną funkcję objął w 2002 przy marszałku województwa warmińsko-mazurskiego. Został także szefem Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2016 został odznaczony niemieckim Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RFN. Otrzymał także Odznakę "Zasłużony dla Warmii i Mazur”.