Poprzednia

ⓘ Globalny raport konkurencyjności
Globalny raport konkurencyjności
                                     

ⓘ Globalny raport konkurencyjności

Globalny raport konkurencyjności – rezultat corocznego badania porównawczego warunków rozwoju gospodarczego przeprowadzanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Określa on zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego.

                                     

1. Opis

Raport został po raz pierwszy opublikowany w 1997 roku i jest systematycznie poszerzany o nowe państwa obecnie obejmuje 144.

Początkowo raport zawierał 1 ranking opracowany pod kierownictwem Jeffreya Sachsa - Indeks Konkurencyjności ang. Competitiveness Index mający wskazywać podstawy średnio- i długoterminowego szybkiego rozwoju gospodarczego. W 2000 roku zmieniono jego nazwę na Indeks Wzrostu Konkurencyjności ang. Growth Competitiveness Index dla odróżnienia od bieżącego indeksu mikroekonomicznej konkurencyjności pod różnymi nazwami w różnych raportach. Od 2004 zastępowane są przez Globalny Indeks Konkurencyjności ang. Global Competitivenss Index opracowany we współpracy z Xavierem Sala-i-Martinem, profesorem ekonomii w Columbia University. Oparty jest także na pracach Michaela Portera. Obliczany jest na podstawie 90 czynników. 2/3 z nich pochodzi z sondażu tysięcy dyrektorów z prawie wszystkich badanych krajów.

                                     

2. Filary konkurencyjności

Pomiar konkurencyjności oparty jest na 12 filarach wcześniej 9 filarach:

 • Wymagania podstawowe
 • Instytucje Institutions
 • Infrastruktura Infrastructure
 • Środowisko makroekonomicze Macroeconomic environment
 • Zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym Health and primary education
 • Czynniki poprawiające efektywność
 • Efektywność rynku dóbr Goods market efficiency
 • Efektywność rynku pracy Labor market efficiency
 • Rozwój rynku finansowego Financial market development
 • Wielkość rynku Market size
 • Gotowość technologiczna Technological readiness
 • Szkolnictwo wyższe i szkolenia Higher education and training
 • Czynniki innowacyjności i rozwoju
 • Innowacyjność Innovation
 • Zaawansowanie środowiska biznesowego Business sophistication

Filary są ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają.

                                     

3. Etapy rozwoju gospodarki

Aby obliczyć indeks konkurencyjności wzrostu filarom nadaje się odpowiednią wagę, zależnie od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się określone państwo:

 • Rozwój sterowany przez czynniki wytwórcze
Gospodarka kraju oparta jest na niewykwalifikowanej sile roboczej i zasobach naturalnych, przedsiębiorstwa konkurują niskimi cenami. Utrzymanie konkurencyjności jest zależne od dobrze funkcjonujących instytucji prywatnych i publicznych, odpowiedniej infrastruktury, stabilnej struktury makroekonomicznej, zdrowej i piśmiennej siły roboczej. Przyjmuje się, że do tej grupy należą państwa o PKB per capita poniżej 2000 USD.
 • Rozwój sterowany przez inwestycje
Na tym etapie państwa dążą do poprawienia efektywności produkcji i polepszenia jakości produktów. Konkurencyjność zależy od wyższego wykształcenia i szkolenia pracowników, efektywnego rynku dóbr, dobrze działającego rynku pracy, rozwiniętego rynku finansowego, dużego rynku krajowego lub zagranicznego i umiejętności wykorzystania istniejących technologii. Przyjmuje się, że do tej grupy należą państwa o PKB per capita pomiędzy 3000 a 9000 USD
 • Rozwój sterowany przez innowacje
Na tym etapie państwa są w stanie utrzymać wyższe płace i powiązany z nimi standard życia, jeśli mogą konkurować nowymi i wyróżniającymi się produktami. Firmy konkurują między sobą innowacyjnością i stosowaniem wyrafinowanych procesów produkcji. Przyjmuje się, że do tej grupy należą państwa o PKB per capita powyżej 17000 USD